Analizirani standardi ESLJP-a za postupanje u predmetima

22.11.2019

Ustavni sud Republike Kosovo je u saradnji sa Kancelarijom Saveta Evrope u Prištini organizovao okrugli sto na temu: “Principi i metodologija Evropskog suda za ljudska prava”, koja je održana u četvrtak i petak, 21. i 22. novembra 2019. godine, u hotelu “Garden” u Prištini.

Postupanje u predmetima pred Evropskim sudom za ljudska prava (ESLJP), administrativne metode ESLJP-a, supsidijarnost i primena metoda ESLJP-a od strane nacionalnih sudova, bile su samo neke od tema o kojima se diskutovalo na ovom okruglom stolu sa sudijama i savetnicima Ustavnog suda.

Panelisti i moderatori okruglog stola bili su: dr. Kanstantsin Dzehtsiarou, predavač prava na katedri Pravnog fakulteta Univerziteta u Liverpulu, Engleska, i g. Velimir Delovski, ekspert za ljudska prava iz Republike Makedonije.

Okrugli sto je organizovan u okviru projekta koji podržavaju Kancelarija Saveta Evrope u Prištini i Norveška ambasada na Kosovu, koji ima za cilj unapređenje profesionalnih kapaciteta Ustavnog suda u svrhu delotvornije primene evropskih standarda u razmatranju individualnih žalbi i komunikaciji za javnošću.