Njoftim për medie

22.03.2015

Të dielën, më 22 mars 2015, në ueb-faqen zyrtare të Komisionit të Venecias është publikuar lajmi për përfaqësimin e Komisionit të Venecias në Simpoziumin e 9-të të Unionit të Gjykatave dhe të Këshillave Kushtetuese Arabe, nga kryetari i Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Kosovës, Prof. dr. Enver Hasani.

Lajmin e publikuar në uebfaqen e Komisionit të Venecias mund ta gjeni duke klikuar në këtë vegëz: http://www.venice.coe.int/webforms/events/?id=1978