Njoftim

01.10.2018

Gjatë muajit shtator 2018, në Gjykatën Kushtetuese:

• janë mbajtur 5 kolegje shqyrtuese
• janë mbajtur 2 seanca plenare
• janë shqyrtuar/zgjidhur 5 kërkesa