Njoftim

04.05.2022

Gjatë muajit prill 2022, në ueb-faqen e Gjykatës janë publikuar (3) Aktgjykime, (13) Aktvendime dhe (1) Vendim:

• Nr. i lëndës: KI 220/21
Parashtrues: Besim Smajli
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 172/21
Parashtrues: Emin Behrami
Vendimi 

• Nr. i lëndës: KI 121/20
Parashtrues: Besnik Berisha
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 97/21
Parashtrues: Robert Musa
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 112/20
Parashtrues: Branislav Gajin
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 148/21
Parashtrues: Fatos Dervishaj
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 216/21
Parashtrues: Kujtim Rezniqi
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 183/21
Parashtrues: Ejup Koci
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 169/21
Parashtrues: Xhevat Meha
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KO 145/21
Parashtrues: Komuna e Kamenicës
Aktgjykimi 

• Nr. i lëndës: KI 162/21
Parashtrues: Behlul Jashari
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 44/21
Parashtrues: Besa Sopi
Aktgjykimi 

• Nr. i lëndës: KI 224/21
Parashtrues: Nexhip Aliu
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 156/20
Parashtrues: Raiffeisen Bank Kosovo J.S.C.
Aktgjykimi 

• Nr. i lëndës: KI 221/21
Parashtrues: Shpejtim Gacaferri
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 210/21
Parashtrues: Darko Tasić
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 203/21 dhe KI 205/21
Parashtrues: Nexhmije dhe Sahit Kabashi
Aktvendimi