Njoftim

01.10.2021

Gjatë muajit shtator 2021, në Gjykatën Kushtetuese:

• janë mbajtur 6 seanca shqyrtuese
• janë mbajtur 39 kolegje shqyrtuese
• janë shqyrtuar/zgjidhur 30 kërkesa

Në ueb-faqen e Gjykatës janë publikuar (6) Aktvendime dhe (5) Vendime:

• Nr. i lëndës: KI 161/21
Parashtrues: Bedri Gashi
Vendimi

• Nr. i lëndës: KI 135/21
Parashtrues: Isuf Musliu
Vendimi

• Nr. i lëndës: KI 101/21
Parashtrues: “N.T.Sh. Morina B”
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 85/21
Parashtrues: Zelihane Halili
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 40/21
Parashtrues: Bedri Krasniqi
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 36/21
Parashtrues: Sylë Osmani
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 96/21
Parashtrues: Xhelal Zherka
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 67/21
Parashtrues: Burim Zhubi
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 79/21
Parashtrues: Endrit Gashi
Vendimi 

• Nr. i lëndës: KI 118/21
Parashtrues: Vedat Bahtiri
Vendimi 

• Nr. i lëndës: KI 46/21
Parashtrues: Gjergjiz Kryeziu
Vendimi