Njoftim

01.09.2021

Gjatë muajit gusht 2021, në ueb-faqen e Gjykatës janë publikuar (2) Aktgjykime, (18) Aktvendime dhe (3) Vendime:

• Nr. i lëndës: KI 194/20
Parashtrues: Korab Shasivari
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 96/20
Parashtrues: Vegim Bllacaku
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 73/21
Parashtrues: Minire Krasniqi-Zhitia
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 64/21
Parashtrues: Ali Gjonbalaj
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 17/20
Parashtrues: Rrahim Ramadani
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 103/21
Parashtrues: Kompania „Brestige Ice Cream“
Vendimi

• Nr. i lëndës: KI 01/20
Parashtrues: Momir Marinković
Aktgjykimi

• Nr. i lëndës: KI 169/20
Parashtrues: Gjejlane Hoxha
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 168/20
Parashtrues: Pashk Spaqi
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 167/20 dhe KI 170/20
Parashtrues: Tasim Zhuniqi dhe Nasip Zhuniqi
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 66/21
Parashtrues: Korab Imeri
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 60/21
Parashtrues: Nehale Lila
Vendimi

• Nr. i lëndës: KI 52/21
Parashtrues: Bedrije Rama
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 15/21
Parashtrues: Bersim Sulja
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 80/21
Parashtrues: Shefqet Ahmetaj
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 35/21
Parashtrues: Sulejman Mushoviq
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 175/19
Parashtrues: Ismajl Zogaj
Aktgjykimi

• Nr. i lëndës: KI 30/21
Parashtrues: Sylhane Sahiti
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 59/21
Parashtrues: Partia Demokratike e Kosovës, dega në Gjakovë
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 25/21
Parashtrues: Ymer Koro si përfaqësues i pretenduar i personave K.Lj. dhe K.B.
Vendimi 

• Nr. i lëndës: KI 14/21
Parashtrues: Shpejtim Hajrizi
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 192/20
Parashtrues: Muhamed Aliu
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 187/20
Parashtrues: Lorik Saliu
Aktvendimi