Njoftim

05.05.2021

Gjatë muajit prill 2021, në Gjykatën Kushtetuese:

• janë mbajtur 3 seanca plenare
• janë mbajtur 27 kolegje shqyrtuese
• janë shqyrtuar/zgjidhur 30 kërkesa

Në ueb-faqen e Gjykatës janë publikuar (4) Aktgjykime, (18) Aktvendime dhe (4) Vendime:

• Nr. i lëndës: KI 185/20
Parashtrues: “ENA” sh.a.
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 140/20
Parashtrues: Xhevrije Hasani
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 101/20
Parashtrues: Shqipërim Ademaj
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 20/21
Parashtrues: Violeta Todorović
Aktgjykimi

• Nr. i lëndës: KI 13/21
Parashtrues: Bleon Jerlija
Vendimi

• Nr. i lëndës: KI 175/20
Parashtrues: Agjencia Kosovare e Privatizimit
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 63/19 dhe KI 66/19
Parashtrues: Vahide Badivuku, Idriz Kelmendi
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 10/21
Parashtrues: D.P.H “DENI” me pronar Asdren Salihu
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 145/20
Parashtrues: Hafize Gashi
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 68/20
Parashtrues: Hysen Thaqi
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 195/20
Parashtrues: Aigars Kesengfelds, pronar i institucionit financiar jo-bankar “Monego”
Aktgjykimi 

• Nr. i lëndës: KI 186/20
Parashtrues: Fehmi Hasani
Vendimi

• Nr. i lëndës: KI 144/19
Parashtrues: Tomislav Filipović
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 177/19
Parashtrues: NNT “Sokoli”
Aktgjykimi

• Nr. i lëndës: KI 217/19
Parashtrues: Astrit Shabiu
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 191/20
Parashtrues: Adnan Ahmeti
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 180/20
Parashtrues: Agim Stublla
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 105/19
Parashtrues: Agjencia Kosovare e Privatizimit
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 97/20
Parashtrues: Nehat Salihu
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 87/20
Parashtrues: Suva Rechtsabteilung
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 82/20
Parashtrues: Jakup Mehmeti
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 05/20
Parashtrues: Labinot Namani
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 220/19, KI 221/19, KI 223/19 dhe KI 234/19
Parashtrues: Sadete Koca Lila dhe të tjerët
Aktgjykimi 

• Nr. i lëndës: KI 92/20
Parashtrues: Milomirka Tamburić
Vendimi 

• Nr. i lëndës: KI 57/20
Parashtrues: Dile (Palushi) Bala
Vendimi

• Nr. i lëndës: KI 105/20
Parashtrues: Shani Rexhepi
Aktvendimi