Njoftim

01.09.2020

Gjatë muajit gusht 2020, në ueb-faqen e Gjykatës janë publikuar (2) Aktgjykime, (20) Aktvendime dhe (2) Vendime:

• Nr. i lëndës: KI 122/19
Parashtrues: F.M.
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 43/20
Parashtrues: Fitore Sadikaj
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 42/20
Parashtrues: Armend Hamiti
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 233/20
Parashtrues: Qaush Mulliqi
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 37/20
Parashtrues: Limak Kosovo International Airport SH.A., “Adem Jashari”
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 214/19
Parashtrues: Murteza Koka
Aktgjykimi 

• Nr. i lëndës: KI 199/19
Parashtrues: Fehmi Hasani
Vendimi 

• Nr. i lëndës: KI 191/19
Parashtrues: Kadri Rexhepi
Vendimi

• Nr. i lëndës: KI 47/19
Parashtrues: Bislim Kosumi
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 20/20, KI 21/20, KI 22/20 dhe KI 23/20
Parashtrues: Hazir Hakolli dhe 3 të tjerë
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 185/19
Parashtrues: Abdylhadi Petlla
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 19/20
Parashtrues: Lutfi Shantir
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 210/19
Parashtrues: Sabri Ismajli
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 184/19
Parashtrues: Naser Gashi
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 121/19
Parashtrues: Ipko Telecomunications
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 215/19
Parashtrues: Fekë Kuçi
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 140/19
Parashtrues: Lindita Komani
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 79/19
Parashtrues: N.T.P. Arta-Impex
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 56/18
Parashtrues: Ahmet Frangu
Aktgjykimi

• Nr. i lëndës: KI 35/20
Parashtrues: Ðeljalj Kazagić
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 113/19
Parashtrues: Islam Qerimi
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 64/20
Parashtrues: Asllan Meka
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 41/20
Parashtrues: Shaqir Krasniqi
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 17/19
Parashtrues: Zymer Neziri, Rexhep Doçi, Daut Bislimi, Xheladin Shala, Adem Zejnullahu, Exhlale Dobruna, Mehmet Ahmetaj
Aktvendimi