Njoftim

03.01.2020

Gjatë muajit dhjetor 2019, në Gjykatën Kushtetuese:

• janë mbajtur 3 seanca plenare
• janë mbajtur 11 kolegje shqyrtuese
• janë shqyrtuar/zgjidhur 10 kërkesa

Në ueb-faqen e Gjykatës janë publikuar (23) Aktvendime dhe (3) Vendime:

• Nr. i lëndës: KI 57/19
Parashtrues: Slavica Mirić
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 99/19
Parashtrues: Persa Raičević
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 29/19
Parashtrues: Blerim Ademi
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KO 219/19
Parashtrues: Avokati i Popullit
Vendim

• Nr. i lëndës: KI 82/18
Parashtrues: Limak Kosovo International Airport SH.A., “Adem Jashari”
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 81/18
Parashtrues: Limak Kosovo International Airport SH.A., “Adem Jashari”
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 80/18
Parashtrues: Limak Kosovo International Airport SH.A., “Adem Jashari”
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 170/18
Parashtrues: Draško Šćekić
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 76/19
Parashtrues: A. C., D. C., dhe F C.
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 124/18
Parashtrues: Limak Kosovo International Airport SH.A., “Adem Jashari”
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 65/18
Parashtrues: Limak Kosovo International Airport SH.A., “Adem Jashari”
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 123/18
Parashtrues: Limak Kosovo International Airport SH.A., “Adem Jashari”
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 62/19
Parashtrues: Gani Gashi
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 122/18
Parashtrues: Limak Kosovo International Airport SH.A., “Adem Jashari”
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 60/18
Parashtrues: Limak Kosovo International Airport SH.A., “Adem Jashari”
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 109/18
Parashtrues: Limak Kosovo International Airport SH.A., “Adem Jashari”
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 84/19
Parashtrues: Merita Ramadani
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 197/18
Parashtrues: Ramadan Bislimi
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 176/18, KI 183/18 dhe KI 06/19
Parashtrues: Zeqir Demaku, Jahir Demaku, Fadil Demaku, Nexhat Demaku, Isni Thaçi, Bashkim Demaj, Selman Demaj, Driton Demaj dhe Agim Demaj
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 126/19
Parashtrues: Lon Paluca
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 112/19
Parashtrues: Ilir Kabashi
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 102/19
Parashtrues: Bedri Gashi
Vendimi

• Nr. i lëndës: KI 81/19
Parashtrues: Skender Podrimqaku
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 129/19
Parashtrues: Ramadan Koçinaj
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 82/19
Parashtrues: Izet Ahmetxhekaj
Vendimi

• Nr. i lëndës: KI 16/19
Parashtrues: Bejta Commerce
Aktvendimi