Njoftim

01.10.2019

Gjatë muajit shtator 2019, në Gjykatën Kushtetuese:

• janë mbajtur 5 seanca plenare
• janë mbajtur 28 kolegje shqyrtuese
• janë shqyrtuar/zgjidhur 30 kërkesa

Në ueb-faqen e Gjykatës janë publikuar (8) Aktvendime dhe (1) Vendim:

• Nr. i lëndës: KI 205/18
Parashtrues: Elmi Dragusha
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 200/18
Parashtrues: Sokol Haziraj
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 113/18, KI 114/18 dhe KI 115/18
Parashtrues: Halim Thaqi, Ramadan Grajqevci dhe Enver Hajrizi
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 44/19
Parashtrues: Ymer Kubati
Vendimi

• Nr. i lëndës: KI 114/19
Parashtrues: Nazmi Krasniqi
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 39/18
Parashtrues: Bujar Hoti
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 07/19
Parashtrues: Shemsi Hajrizi
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 25/19 dhe KI 27/19
Parashtrues: Hysen Manxholli dhe Bajram Dajaku
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KO 124/19
Parashtrues: Kryeministri i Republikës së Kosovës
Aktvendimi