Decision

Vlerësim i kushtetutshmërisë “së veprimit të Presidentit të Republikës së Kosovës të 3 qershorit 2020”

Case No. KO 103/20

Download:
Applicant:

Fitore Pacolli dhe 29 deputetë të tjerë të Kuvendit të Republikës së Kosovës

Type of Referral:

KO - Referral from state organisations

Type of act:

Decision