Decision

Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të paspecifikuar të Gjykatës Themelore

Case No. KI 103/21

Download:
Applicant:

Kompania „Brestige Ice Cream“

Type of Referral:

KI – Individual Referral

Type of act:

Decision

Decision to reject the referral