Saopštenje

05.02.2018

U skladu sa ciljevima novog Strateškog plana Ustavnog suda za poboljšanje komunikacije i za bolje informisanje javnosti, kao i za povećanje nivoa transparentnosti na poslu, od januara 2018. godine na veb stranici Ustavnog suda na početku svakog meseca biče objavljena generalna statistika u vezi sa održanim sednicama, broju razmatranih/rešenih slučaja, takođe broju i vrstama odluka objavljenih na veb stranici.

Tokom januara 2018. godine u Ustavnom sudu:

• održane su 11 veća za razmatranje
• održane su 3 plenarne sednice
• razmatrani/rešeni su 15 zahteva

Na veb stranici Suda objavljeno je:

• (1) Presuda

• Br. predmeta: KI 97/16
Podnosilac zahteva: IKK Classic
Presuda 

(6) Rešenja

• Br. predmeta: KI 42/17
Podnosilac zahteva: Kushtrim Ibraj
Rešenje

• Br. predmeta: KI 60/17
Podnosilac zahteva: KRU “Radoniqi” Gjakovë
Rešenje

• Br. predmeta: KI 117/17
Podnosilac zahteva: Avdullah Osmani
Rešenje

• Br. predmeta: KI 95/17
Podnosilac zahteva: Myrteza Dyla
Rešenje

• Br. predmeta: KI 74/17
Podnosilac zahteva: Lorenc Kolgjeraj
Rešenje 

• Br. predmeta: KI 65/17
Podnosilac zahteva: Ilir Beqiri
Rešenje