Saopštenje

03.07.2018

Tokom juna 2018. godine, na veb stranici Suda su objavljene: (6) Presude, (24) Rešenja i (6) Odluke:

• Br. predmeta: KI 29/18
Podnosilac zahteva: Ajshe Bytyqi, Esat Bytyqi i Tagjidin Bytyqi
Odluka

• Br. predmeta: KI 17/18
Podnosilac zahteva: Ndue Lekaj
Rešenje

• Br. predmeta: KI 71/17
Podnosilac zahteva: Gabriel Tot
Rešenje

• Br. predmeta: KI 122/16
Podnosilac zahteva: Riza Dembogaj
Presuda

• Br. predmeta: KI 115/16
Podnosilac zahteva: Branko Ljumović, Ranko Ljumović i Anica Vukićević-Ljumović
Presuda

• Br. predmeta: KI 62/17
Podnosilac zahteva: Emine Simnica
Presuda

• Br. predmeta: KI 34/18
Podnosilac zahteva: Albert Berisha
Rešenje

• Br. predmeta: KI 19/18
Podnosilac zahteva: Fatmir Syla
Rešenje

• Br. predmeta: KI 146/16
Podnosilac zahteva: Ljubinko Stojković
Rešenje

• Br. predmeta: KI 143/16
Podnosilac zahteva: Muharrem Blaku i drugi
Rešenje

• Br. predmeta: KI 125/16
Podnosilac zahteva: Živorad Dejanović
Rešenje

• Br. predmeta: KI 137/17
Podnosilac zahteva: Ramadan Gashi
Rešenje

• Br. predmeta: KI 110/17
Podnosilac zahteva: Sekule Stanković
Odluka

• Br. predmeta: KI 109/17
Podnosilac zahteva: Ejup Koci
Rešenje

• Br. predmeta: KI 69/16
Podnosilac zahteva: Nora Dukagjini-Salihu
Presuda

• Br. predmeta: KI 18/18
Podnosilac zahteva: Isuf Musliu
Rešenje

• Br. predmeta: KI 153/17
Podnosilac zahteva: Kadri Rexhepi
Rešenje

• Br. predmeta: KI 139/17
Podnosilac zahteva: Hazir Makolli
Rešenje

• Br. predmeta: KI 138/17
Podnosilac zahteva: Vlada Republike Kosovo – Ministarstvo obrazovanja, nauke i tehnologije
Rešenje

• Br. predmeta: KI 124/17
Podnosilac zahteva: Alban Sejdiu, Albana Sejdiu, Dardan Sejdiu i Shehide Sejdiu
Rešenje

• Br. predmeta: KI 89/17
Podnosilac zahteva: Afrim Rafuna
Odluka

• Br. predmeta: KI 55/18
Podnosilac zahteva: Jovan Jovanović
Rešenje

• Br. predmeta: KI 40/18
Podnosilac zahteva: Hysen Idrizi
Rešenje

• Br. predmeta: KI 30/18
Podnosilac zahteva: Sahit Musa, kao navodni zastupnik N.H., XH.H. i S.H.
Odluka

• Br. predmeta: KI 37/18
Podnosilac zahteva: Naser Avdyli
Rešenje

• Br. predmeta: KI 51/18
Podnosilac zahteva: Sahit Musa, kao navodni zastupnik V.Z., P.Z., A.Z., A.Z., Sh. Z. i Xh. Z.
Odluka

• Br. predmeta: KI 68/17
Podnosilac zahteva: Hysni Bytyqi
Rešenje

• Br. predmeta: KI 100/17
Podnosilac zahteva: Miftar Gashi
Rešenje

• Br. predmeta: KI 156/17
Podnosilac zahteva: Valmir Hajrullahu
Rešenje

• Br. predmeta: KO 12/18
Podnosilac zahteva: Albulena Haxhiu i 30 drugih poslanika Skupštine Republike Kosovo
Presuda

• Br. predmeta: KI 146/17, KI 147/17, KI 148/17, KI 149/17 i KI 150/17
Podnosilac zahteva: Isni Thaçi, Zeqir Demaku, Fadil Demaku, Nexhat Demaku i Jahir Demaku
Presuda

• Br. predmeta: KI 90/17
Podnosilac zahteva: Elektromotori Sh. A.
Rešenje

• Br. predmeta: KI 03/18
Podnosilac zahteva: Aziz Morina
Rešenje

• Br. predmeta: KI 157/17
Podnosilac zahteva: Shaip Surdulli
Rešenje

• Br. predmeta: KI 155/17
Podnosilac zahteva: Ferit Ademi
Odluka

• Br. predmeta: KI 84/17
Podnosilac zahteva: Bahri Maxhuni
Rešenje