Radionica o Povelji o osnovnim pravima i Sudu pravde EU-a

14.12.2018

Nakon organizovanja zajedničkih stručnih radionica, Ustavni sud Republike Kosovo je u saradnji sa Vrhovnim sudom Kosova i uz podršku Nemačke fondacije za međunarodnu pravnu saradnju (IRZ), organizovao sledeću radionicu na temu: „Povelja o osnovnim pravima Evropske unije i sudska praksa Evropskog suda pravde“, koja je održana u hotelu Sirius u Prištini, 12. i 13. decembra 2018. godine.

Važnost Povelje o osnovnim pravima za evropske integracije, slobodu kretanja, prava na izbor na opštinskim izborima i za izbore u Evropskom parlamentu, kao i sudska praksa Evropskog suda pravde, bile su samo neke od tema koje su se razmatrale u raspravi sprovedenoj između sudija i pravnih savetnika Ustavnog suda i njihovih kolega iz Vrhovnog suda Kosova.

Tema diskusije na kojoj su učesnici radionice razmenili svoje stavove bila je i zaštita ljudskih prava od akata javnih vlasti, princip srazmernosti i pravo na peticije.

Moderator radionice je bio prof. dr Jan Bergmann, predsednik sudskog veća Vrhovnog upravnog suda u Badenu-Virtemberg, Nemačka, i ujedno profesor javnog, ustavnog i evropskog prava na Univerzitetu u Štutgartu.