Odluka

Ocena ustavnosti neodređenih odluka ili akata javnih organa

br. predmeta KI 74/18

Preuzimanje:
Sažetak

KI74/18, podnosilac zahteva: Gëzim Murati, ocena ustavnosti neodređenih odluka ili akata javnih organa   

KI74/18, odluka od 5. novembra 2018. godine, objavljena 6. decembra 2018. godine

Ključne reči: Individualni zahtev, odluka o odbijanju 

Podnosilac je podneo zahtev Ustavnom sudu, tvrdeći da su mu različiti javni organi povredili brojna prava koja su garantovana Ustavom. Što se tiče povrede tih prava, i kao naknadu štete, podnosilac je u podnetom zahtevu tražio iznos od 100.000 evra.

Uzimajući u obzir činjenicu da podnosilac zahteva nije podneo relevantne dokumente, Sud je od njega tražio da pojasni čiju odluku javnog organa osporava pred Sudom i da priloži relevantna dokumenta.

Podnosilac zahteva je shodno tome dostavio samo dopis preko elektronske pošte, nije priložio relevantna dokumenta i nije pojasnio svoj zahtev.

Kao zaključak, Sud je odbio zahtev podnosioca po kratkom postupku, jer on nije ispunio uslove koji su propisanu u odredbama Ustava, Zakona i Poslovnika.

podnosiocu:

Gëzim Murati

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Odluka

Odluka o odbijanju zahteva