Odluka

Ocena ustavnosti neodredenih odluka ili akata javnih organa

br. predmeta KI 121/18

Preuzimanje:
Sažetak

KI121/18, podnosilac zahteva: Gëzim Murati, ocena ustavnosti neodređenih odluka ili akata javnih organa 

KI121/18, odluka o odbijanju zahteva od 22. novembra 2018. godine, objavljena 19. decembra 2018. godine

Ključne reči: individualni zahtev, nekompletiran zahtev, odluka o odbijanju

Podnosilac je podneo zahtev Ustavnom sudu, tvrdeći da su mu različiti javni organi povredili prava garantovana članovima 23. [Ljudsko dostojanstvo], 25. [Pravo na život], 31. [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje], 32. [Pravo na pravno sredstvo], 44. [Sloboda udruživanja], 49. [Pravo na rad i obavljanje profesije], 51. [Pravo na zdravstvenu i socijalnu zaštitu] i 120. [Javne finansije] Ustava Republike Kosovo.

Uzimajući u obzir činjenicu da podnosilac u svom zahtevu nije naveo akt javnog organa koji osporava, Sud je tražio od njega da navede odluku kojeg javnog organa osporava pred Sudom i priloži odgovarajući dokument.

Podnosilac zahteva je, međutim, naveo ustavna prava za koja tvrdi da su mu povređena od strane javnih organa i podneo je nekoliko dokumenta; on nije podneo i nije naveo  nijedan akt ili odluku javnih organa čija bi ustavnost mogla biti predmet ocene ustavnosti od strane Suda, onako kako je zahtevao Sud.

Kao zaključak, Sud je smatrao da zahtev podnosioca nije ispunio proceduralne uslove za dalje razmatranje, jer nije kompletiran pratećim dokumentima, kao što je propisano u članovima 48. i 22.4 Zakona o Ustavnom sudu i pravilima 32 (2) (h) i 35 (5) Poslovnika o radu Suda, stoga, odlučio je da se zahtev odbije po kratkom postupku.

podnosiocu:

Gëzim Murati

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Odluka

Odluka o odbijanju zahteva