Rešenje

Ocena ustavnosti rešenja CPP. br. 2/2017 Vrhovnog suda Kosova od 15. maja 2017. godine

br. predmeta KI 70/17

Preuzimanje:
Sažetak

KI70/17, podnosilac zahteva: Rrahim Ramadani, ocena ustavnosti rešenja CPP. br. 2/2017 Vrhovnog suda Kosova od 15. maja 2017. godine

 KI70/17, rešenje o neprihvatljivosti, usvojeno 12. marta 2018. godine, objavljeno 14. maja 2018. godine

Ključne reči: individualni zahtev, civilni postupak, izvršni postupak, radni spor, zahtev za naknadu, zahtev očigledno neosnovan, neprihvatljiv zahtev

 Podnosilac zahteva je osporavao rešenje [CPP. br. 2/2017] od 15. maja 2015. godine Vrhovnog suda Republike Kosovo, kojim je tvrdio da su mu povređena prava garantovana članom  49. [Pravo na rad i obavljanje profesije] Ustava, jer je njegov zahtev za ponavljanje izvršnog postupka odbijen, kao neosnovan.

Podnosilac zahteva je pred redovnim sudovima tražio povratak na posao nakon što je udaljen zbog reformi u obrazovanju i odgovarajuću naknadu. U prvom administrativnom, i kasnijem sudskom postupku, podnosilac zahteva je dobio pravo da se vrati na posao, kao bibliotekar, a ne nastavnik, i odgovarajuću nadoknadu za period u kojem je ostao nezaposlen. Međutim, podnosilac zahteva je nastavio sudski postupak da traži naknadu za razliku u platama između bibliotekara i nastavnika od trenutka kada je izgubio poslednju poziciju. Redovni sudovi su odbili ovaj zahtev. Na kraju, podnosilac zahteva se obratio Vrhovnom sudu sa zahtevom za ponavljanje postupka izvršenja, i taj zahtev je odbijen rešenjem [CPP. br. 2/2017] od 15. maja 2017. godine. Podnosilac zahteva osporava navedeno rešenje pred Sudom, tvrdeći povredu prava garantovana članom 49. Ustava.

Sud je smatrao da zahtev podnosioca mora biti proglašen očigledno neosnovanim, zato što podnosilac zahteva nije potkrepio svoje tvrdnje o povredi člana 49. Ustava, kako je on tvrdio. Shodno tome, u skladu sa članom 113.7 Ustava, članovima 20. i 48. Zakona i pravilom 36 (1) (d), (2) (b) i (d) i 52 (2), zahtev je proglašen neprihvatljivim, kao očigledno neosnovan, na ustavnoj osnovi.

podnosiocu:

Rrahim Ramadani

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje

Zahtev je očigledno neosnovan

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Civilni