Rešenje

Ocena ustavnosti presude E. Rev. br. 40/2016 Vrhovnog suda Kosova od 5. januara 2017. godine

br. predmeta KI145/17

Preuzimanje:
Sažetak

KI145/17, podnosilac zahteva: Sh. A. “Elektromotori”, ocena ustavnosti presude E. Rev. br. 40/2016 Vrhovnog suda Kosova od 5. januara 2017. godine

 KI45/17, rešenje o neprihvatljivosti od 22. februara 2018. godine, objavljeno 11. aprila 2018.godine.

Ključne reči: Individualni zahtev, registracija biznisa, naknada štete, zahtev van roka

 Podnosilac zahteva je podneo tužbu u Okružnom privrednom sudu u Prištini protiv Ministarstva trgovine i industrije Republike Kosovo, tražeći naknadu za materijalnu štetu i gubitak profita kao rezultat ne-registracije preduzeća od strane MTI-a od 2003. godine do 2008. godine. Osnovni sud u Prištini – Departman za privredna pitanja je doneo presudu C. br. 80/2011, kojom je odbacio kao neosnovanu tužbu podnosioca zahteva protiv MTI-a. Ovu presudu je potvrdio i Apelacioni sud. Podnosilac zahteva je podneo reviziju Vrhovnom sudu protiv presude Apelacionog suda (Ae. br. 123/2013). Vrhovni sud je presudom E. Rev. br. 40/2016 odbio reviziju podnosioca zahteva, kao neosnovanu.

Podnosilac zahteva je tvrdio da mu je Vrhovni sud povredio prava garantovana članovima 46 [Zaštita imovine], 58 [Odgovornosti Države] i 119 [Ekonomski odnosi – Opšta načela] Ustava. Sud je primetio da je podnosilac zahteva primio osporenu presudu Vrhovnog suda 14. februara 2017. godine, dok je podneo zahtev Ustavnom sudu 8. decembra 2017. godine. U skladu s tim, Ustavni sud je utvrdio da je u skladu sa članom 113.7 Ustava, članom 49. Zakona i u skladu sa pravilom 36 (1) (c) Poslovnika o radu, zahtev podnosioca u vezi sa presudom Žalbenog veća (AC-II-12-0006) podnet nakon zakonskog roka od 4 (četiri) meseca i kao takav, nije ispunio uslove prihvatljivosti da bi ga Sud razmatrao.

podnosiocu:

Sh. A. “Elektromotori”

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Civilni