Rešenje

Ocena ustavnosti presude Vrhovnog suda Kosova Rev.br.53/2018 od 6. juna2018. godine

br. predmeta KI 130/18

Preuzimanje:
Sažetak

KI130/18, Podnosilac: Limak Kosovo International Airport J.S.C., Adem Jashari”, ocena ustavnosti presude Vrhovnog suda Kosova, Rev. br. 53/2018, od 6. juna 2018. godine

KI130/18, Rešenje o 20 juna 2019, objavljeno dana 12 jula 2019

Ključne reči: individualni zahtev, prano lice, očigledno neosnovan,

Podnosilac zahteva i Vlada Republike Kosovo su potpisali Sporazum o javno-privatnom partnerstvu (JPP), i na osnovu ovog sporazuma, podnosilac zahteva je preuzeo obavezu da sve radnike zadrži u radnom odnosu i za naredne 3 (tri) godine.

Samim tim, podnosilac zahteva je obavestio zaposlenu F. M. da joj neće biti ponuđen novi radni ugovor nakon isteka postojećeg ugovora, a na osnovu odluke kompanije u vezi sa budućim planiranjem kadrovske službe. Zaposlena F. M. je podnela tužbu pred Osnovnim sudom i njena tužba je usvojena kao osnovana na osnovu odredbi Kolektivnog sporazuma. Presudu Osnovnog suda je potvrdio i Apelacioni sud. Podnosilac zahteva je u reviziji tvrdio da se Kolektivni sporazum ne primenjuje u njegovom predmetu, jer on nije potpisao isti. Na kraju, tokom postupka revizije, i odgovaranja na navode podnosioca zahteva, Vrhovni sud je obrazložio da je predmet razmatranja bila zakonitost neprodužavanja ugovora o radu, stoga pitanje da li se ili ne primenjuje Kolektivni sporazum u predmetu podnosioca zahteva, ne može uticati na sud da donese neku drugačiju odluku.

Podnosilac zahteva je, u svom zahtevu pred Ustavnim sudom, tvrdio povredu člana 31 Ustava zbog neobrazložene odluke, kao i povredu članova 24, 32 i 46 Ustava i ponovio je svoje navode kao i pred redovnim sudovima.

Ustavni Sud je, adresirajući navode podnosioca zahteva, utvrdio da potonji nije uspeo da podnese dokaze, činjenice i argumente koji bi pokazali da su postupci pred redovnim sudovima na neki način povredili njegovo pravo na pravično i nepristrasno suđenje, zagarantovano članom 31 Ustava, i Sud se nije upustio u dalje razmatranje navoda podnosioca zahteva zbog toga što se povreda drugih prava koja su zagarantovana članovima 24, 32 i 46 Ustava navodi kao posledica povreda prava na pravično i nepristrasno suđenje.

podnosiocu:

Limak Kosovo International Airport SH. A. "Adem Jashari"

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje