Odluka

Ocena zahteva podnosioca za povlačenje zahteva za ocenom ustavnosti presude Rev. br. 233/2014 Vrhovnog suda Kosova od 3. septembra 2014. godine

br. predmeta KI 110/17

Preuzimanje:
Sažetak

KI110/17  Podnosilac zahteva: Sekule Stanković, koji traži povlačenje zahteva za ocenu ustavnosti presude Rev.br. 233/2014 Vrhovnog suda Kosova od 3. septembra 2014. godine

KI110/17, rešenje o neprihvatljivosti od 24. maja 2018. godine, objavljeno 13. juna  2018. godine.

Ključne reči; individualni zahtev, povlačenje zahteva za ocenu ustavnosti presude Vrhovnog suda, odobren zahtev podnosioca za povlačenje zahteva

Podnosilac zahteva je podneo zahtev na osnovu člana 113.7 Ustava, članovima 22. i 23.  Zakona o Ustavnom sudu Republike Kosovo br. 03/L-121 i pravilima 32 i 56 Poslovnika o radu Ustavnog suda Republike Kosovo.

Podnosilac je podneo zahtev Sudu tražeći ocenu ustavnosti presude Vrhovnog suda.

Nakon toga, podnosilac je podneo zahtev za povlačenje svog zahteva za ocenu ustavnosti kao i povlačenje zahteva za uvođenje privremene mere i povlačenje zahteva za održavanje javne sednice.

Shodno tome, Sud je odlučio da odobri zahtev podnosioca za povlačenje zahteva za ocenu ustavnosti presude Vrhovnog suda, uključujući i povlačenje zahteva za uvođenje privremene mere i povlačenje zahteva za javnu raspravu.

podnosiocu:

Sekule Stanković

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Odluka

Odluka o povlačenju stranke iz zahteva

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Civilni