Presuda

Naim Rrustemi i 31 drugih poslanika Skupštine Republike Kosovo protiv Njegove Ekselencije, Fatmira Sejdiua, Predsednika Republike Kosovo.

br. predmeta KO 47/10

Preuzimanje:
Sažetak

Podnosioci, 32 poslanika Skupštine Republike Kosova, podneli su jedan zahtev pri Ustavnom sudu, pretendirajući da je Predsednik učinio i nastavlja da čini ozbiljna kršenja člana 88,2 Ustava, zadržavajući istovremeno položaj Predsednik Kosova i, po njima, položaj Predsednika Demokratskog saveza Kosova,Nakon podnošenja zahteva potpisanog od 31 poslanika, Sud primećuje da su tri od potpisanih poslanika povlačila njihove potpise, i to, prema zastupnicima Predsednika čini zahtev neprihvatljivim…,, Osim toga, suprotna strana u svom odgovoru takođe je dodala da poslanici nisu predali njihov zahtev u okviru traženog vremenskog roka po Ustavu i, konačno, da Predsednik nije „obavljao“ njegovu funkciju u pomenutoj političkoj stranci, nego je tu funkciju „zamrzavao“,Ustavni sud je odlučio da proglasi zahtev prihvatljivim, uz obrazloženje da je pitanje „referisano [Sudu] na uredan način od strane ovlašćene stranke“ i da je momenat referisanja pitanja momenat kada se odlučuje da li je podnosilac zahteva ovlašćena stranka, Štaviše, Sud je podsetio da i nakon povlačenja stranke, Sud može da se opredeli da odlučuje po zahtevu, Što se vremenskog roka od 30 dana od kršenja, kako je Ustavom predviđeno, Sud smatra da pretpostavljeno kršenje Predsednika predstavlja kontinuirano stanje, budući da Predsednik nastavlja da zadržava ta dva položaja i u vremenu kada je podnet zahtev, Sud je odlučio da je bilo kršenja člana 88,2 Ustava povodom zadržavanja dveju navedenih funkcija, uz obrazloženje da ne postoji mogućnost „zamrzavanja“ partijske funkcije, Štaviše, Sud je odlučio da, budući da Predsednik i pomenuta stranka „pridobiju od međusobnog asociranja“, podrazumeva da je „obavljena“ ova stranačka funkcija

podnosiocu:

Naim Rrustemi

Vrsta zahteva:

KO - Zahtev državnih organa

Vrsta akta:

Presuda

Povreda ustavnih prava

Član 88 - Nespojivost Funkcija

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Upravni