Rešenje

Zahtev za ocenu ustavnosti trajanja postupaka u vezi sa predmetom C. br. 296/16 pred Osnovnim sudom u Prištini – ogranak u Lipljanu

br. predmeta KI 18/18

Preuzimanje:
Sažetak

KI18/18, Isuf Musliu, zahtev za ocenu ustavnosti dužine trajanja postupaka u slučaju C. br. 296/16 koji se sprovode pred Osnovnim sudom u Prištini – ogranak u Lipljanu.

KI18/18, rešenje o neprihvatljivosti od 30. maja 2018. godine, objavljeno 13. juna 2018. godine

Ključne reči: individualni zahtev, dužina postupaka, ponovno suđenje, očigledno neosnovan zahtev

 Podnosilac zahteva je podneo tužbu Osnovnom sudu u Prištini – ogranak u Lipljanu zbog poništenja ugovora o poklonu koji je zaključen između F.M., s jedne strane, i H.M., A.M. i A.M. s druge strane, u vezi sa brojem katastarskih parcela u selu Petraštica, opština Štimlje. Osnovni sud je, presudom C. br. 210/11, odbacio, kao neosnovanu, tužbu podnosioca zahteva. Po žalbi podnosioca zahteva, Apelacioni sud je odlukom CA. br. 3781/2013 poništio presudu C. br. 210/11 Osnovnog suda i slučaj vratio na ponovno suđenje Osnovnom sudu.

Podnosilac zahteva se žali na dužinu postupaka pred redovnim sudovima, posebno u vezi sa postupkom pred Osnovnim sudom, koji pokreće pitanje njegovog prava na pravično i nepristrasno suđenje. U tom smislu, on tvrdi da slučaj nije rešen već mnogo godina i da Osnovni sud ne održava ponovljeno suđenje, niti dozvoljava prenos slučaja drugom sudu.

Ustavni sud je utvrdio da se čitav period trajanja postupaka pred redovnim sudovima od 6 (šest) godina i šest meseci ne može smatrati neopravdanim, s obzirom na složenost slučaja, ponašanje strana i šta je u pitanju za podnosioca zahteva. Prema tome, Sud utvrđuje da podnosilac zahteva nije potkrepio tvrdnju da je došlo do povrede prava na utvrđivanje njegovih prava i obaveza u razumnom roku, kao što je garantovano u članu 31 (2) Ustava i članu 6 (1) EKLJP-a.

 

 

 

podnosiocu:

Isuf Musliu

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Civilni