Presuda

Zahtev za ocenu ustavnosti rešenja AC.br.2812/2016 Apelacionog suda Kosova od 9. decembra 2016. godine

br. predmeta KI 47/17

Preuzimanje:
Sažetak

KI47/17, podnosilac zahteva: Selvete Aliji, Zahtev za ocenu ustavnosti rešenja AC. br. 2812/2016 Apelacionog suda Kosova od 9. decembra 2016. godine

KI47/17, presuda, povreda člana 31. Ustava, od 21. novembra 2018. godine, objavljena 28.12.2018

Ključne reči: individualni zahtev, pravo na pravično i nepristrasno suđenje, jednakost oružja, ustavna povreda

Dana 11. marta 2016. godine, prema navodima podnositeljke zahteva, ista je otišla u Matičnu kancelariju kako bi uzela izvod i iz izvoda je saznala da je njeno bračno stanje promenjeno, te da se “u Centralnom matičnom registru vodi kao razvedena”. U kancelariji Centralnog matičnog registra u Prištini, nakon zahteva za pojašnjenje, dobila je kopiju presude C. br. 280/2014 od 16. oktobra 2015. godine, kojom je utvrđeno da je njen brak sa bivšim suprugom razveden presudom Osnovnog suda u Prištini.

Budući da nije znala da postoji presuda o razvodu braka, ona je pokrenula sudski postupak za ponavljanje postupka.

Rešenjem CN. br. 49/2016 od 13. juna 2016. godine, sudija pojedinac je odbacio, kao nedozvoljen, zahtev podnositeljke za ponavljanje postupka. U obrazloženju tog rešenja je istaknuto da je u članu 88. Zakona Kosova o porodici propisano da “Ako je brak prestao ili je bio poništen pravosnažnom sudskom presudom”.

Apelacioni sud Kosova je 9. decembra 2016. godine, rešenjem Ac.br 2812/2016 odbio, kao neosnovanu, žalbu podnositeljke zahteva, i potvrdio rešenje CN.br 49/2016 istog suda, doneto u prvom stepenu.

Podnositeljka zahteva je pred Ustavnim sudom tvrdila povredu člana 31. [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] Ustava u vezi sa članom 6. EKLJP-a [Pravo na pravično suđenje].

Sud je, nakon razmatranja zahteva, zaključio da „je sprovođenje sudskog postupka bez prisustva tužene (podnositeljke zahteva) i donošenje presude o razvodu braka bez obaveštenja podnositeljke zahteva, povredilo garancije člana 31. Ustava i člana 6. EKLJP-a, i tom slučaju utvrdio da je došlo do povrede prava na pravično i nepristrasno suđenje, poništio je sve sudske odluke koje se odnose na podnositeljku zahteva u ovom pravnom pitanju i naložilo ponovni postupak, istovremeno tražeći poštovanje ustavnih prava podnositeljke zahteva, kao što su navedena u presudi.

podnosiocu:

Selvete Aliji

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Presuda