Ambasador Nemačke na Kosovu u poseti Sudu

04.07.2018

Predsednica Ustavnog suda Republike Kosovo, gđa Arta Rama-Hajrizi, je primila ambasadora Nemačke na Kosovu, g. Christiana Heldta, u pratnji direktora Projekta za pravnu reformu Nemačke agencije za međunarodnu saradnju (GIZ) u Prištini, g. Karla Webera, u utorak 4. jula 2018. godine.

Predsednica Rama-Hajrizi je na sprovedenom sastanku upoznala ambasadora Heldta sa dosadašnjim radom Suda, sadašnjim sastavom i pitanjem nedostatka kvoruma neophodnog za razmatranje podnetih zahteva i odlučivanje.

Nakon što je naglasila posledice blokiranja rada Ustavnog suda u odsustvu dovoljnog broja sudija, iskoristila je priliku da se zahvali nemačkoj vladi za pomoć koju je pružila Sudu kroz projekte podržane od strane Nemačke agencije za međunarodnu saradnju (GIZ) i izrazila spremnost da ova dobra saradnja u budućnosti još više ojača.

Predsednica Rama-Hajrizi je u nastavku razgovora ponovila urgenciju i neophodnost izbora novih sudija Ustavnog suda, s obzirom na suštinsku ulogu koju ima ova institucija u očuvanju ustavnog poretka i zaštiti ljudskih prava u zemlji.

Ambasador Heldt je obećao da će dalje podržavati Ustavni sud u svom radu i misiji za sprovođenje ustavnosti i naglasio neophodnost izbora novih ustavnih sudija i punog funkcionisanja Suda u najkraćem mogućem roku.