Njoftim

03.12.2018

Gjatë muajit nëntor 2018, në Gjykatën Kushtetuese:

• janë mbajtur 22 kolegje shqyrtuese
• janë mbajtur 4 seanca plenare
• janë shqyrtuar/zgjidhur 21 kërkesa

Në ueb-faqen e Gjykatës janë publikuar (9) Aktvendime:

Nr. i lëndës: KI 131/17
Parashtrues: Uran Halimi
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 54/18
Parashtrues: Shaip Sylaj
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 38/18
Parashtrues: Slobodan Vukašinović
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 20/18
Parashtrues: Zeqir Shamolli dhe të tjerët
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 43/18
Parashtrues: Nuredin Ferizi
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 33/18
Parashtrues: Nadije Kadriu, Gëzim Kadriu dhe Albulena Kadriu
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 26/18
Parashtrues: “Jugokoka”
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 47/18
Parashtrues: Musa Grabanica, Isa Grabanica, Avdurrahmon Grabanica, Nazim Grabanica, Pajtim Grabanica dhe Labinot Grabanica

Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 41/18
Parashtrues: Gordana Dončić
Aktvendimi