Njoftim

03.07.2018

Gjatë muajit qershor 2018, në ueb-faqen e Gjykatës janë publikuar: (6) Aktgjykime, (24) Aktvendime dhe (6) Vendime:

• Nr. i lëndës: KI 29/18
Parashtrues: Ajshe Bytyqi, Esat Bytyqi dhe Tagjidin Bytyqi
Vendimi

• Nr. i lëndës: KI 17/18
Parashtrues: Ndue Lekaj
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 171/17
Parashtrues: Gabriel Tot
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 122/16
Parashtrues: Riza Dembogaj
Aktgjykimi

• Nr. i lëndës: KI 115/16
Parashtrues: Branko Ljumović, Ranko Ljumović dhe Anica Vukićević-Ljumović
Aktgjykimi

• Nr. i lëndës: KI 62/17
Parashtrues: Emine Simnica
Aktgjykimi

• Nr. i lëndës: KI 34/18
Parashtrues: Albert Berisha
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 19/18
Parashtrues: Fatmir Syla
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 146/16
Parashtrues: Ljubinko Stojković
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 143/16
Parashtrues: Muharrem Blaku dhe të tjerët
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 125/16
Parashtrues: Živorad Dejanović
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 137/17
Parashtrues: Ramadan Gashi
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 110/17
Parashtrues: Sekule Stanković
Vendimi

• Nr. i lëndës: KI 109/17
Parashtrues: Ejup Koci
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 69/16
Parashtrues: Nora Dukagjini-Salihu
Aktgjykimi

• Nr. i lëndës: KI 18/18
Parashtrues: Isuf Musliu
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 153/17
Parashtrues: Kadri Rexhepi
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 139/17
Parashtrues: Hazir Makolli
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 138/17
Parashtrues: Qeveria e Republikës së Kosovës – Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 124/17
Parashtrues: Alban Sejdiu, Albana Sejdiu, Dardan Sejdiu dhe Shehide Sejdiu
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 89/17
Parashtrues: Afrim Rafuna
Vendimi

• Nr. i lëndës: KI 55/18
Parashtrues: Jovan Jovanović
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 40/18
Parashtrues: Hysen Idrizi
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 30/18
Parashtrues: Sahit Musa si përfaqësues i pretenduar i N.H., XH.H. dhe S.H.
Vendimi

• Nr. i lëndës: KI 37/18
Parashtrues: Naser Avdyli
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 51/18
Parashtrues: Sahit Musa si përfaqësues i pretenduar i V.Z., P.Z., A.Z., A.Z., Sh. Z. dhe Xh. Z.
Vendimi

• Nr. i lëndës: KI 68/17
Parashtrues: Hysni Bytyqi
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 100/17
Parashtrues: Miftar Gashi
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 156/17
Parashtrues: Valmir Hajrullahu
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KO 12/18
Parashtrues: Albulena Haxhiu dhe 30 deputetë të tjerë të Kuvendit të Republikës së Kosovës
Aktgjykimi

• Nr. i lëndës: KI 146/17, KI 147/17, KI 148/17, KI 149/17 dhe KI 150/17
Parashtrues: Isni Thaçi, Zeqir Demaku, Fadil Demaku, Nexhat Demaku, dhe Jahir Demaku
Aktgjykimi

• Nr. i lëndës: KI 90/17
Parashtrues: Elektromotori Sh. A.
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 03/18
Parashtrues: Aziz Morina
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 157/17
Parashtrues: Shaip Surdulli
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 155/17
Parashtrues: Ferit Ademi
Vendimi

• Nr. i lëndës: KI 84/17
Parashtrues: Bahri Maxhuni
Aktvendimi