Njoftim

01.03.2019

Gjatë muajit shkurt 2019, në Gjykatën Kushtetuese:

• janë mbajtur 9 kolegje shqyrtuese
• janë mbajtur 3 seanca plenare
• janë shqyrtuar/zgjidhur 8 kërkesa

Në ueb-faqen e Gjykatës janë publikuar (3) Aktgjykime, (6) Aktvendime dhe (2) Vendime:

• Nr. i lëndës: KI 133/18
Parashtrues: Mehdi Selmani dhe të tjerët
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI96/18, KI97/18,KI98/18, KI99/18,KI100/18,KI101/18, KI102/18,KI103/18, KI104/18, KI105/18,KI106/18, KI107/18, KI116/18,KI117/18, KI119/18 dhe KI125/18
Parashtrues: Fehmi Hoti dhe 15 të tjerë
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 69/17
Parashtrues: Xhavit Arifi
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 52/18
Parashtrues: Zoran Stanišić
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 28/18
Parashtrues: Ymer Preniqi
Vendimi

• Nr. i lëndës: KI 06/18
Parashtrues: Shkumbin Mehmeti
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 134/18
Parashtrues: Bajram Santuri
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KO 162/18
Parashtrues: Kryetari i Kuvendit të Republikës së Kosovës
Aktgjykimi

• Nr. i lëndës: KI 23/18
Parashtrues: Ismet Kërçagu, si përfaqësues i pretenduar i A. K., M. K., B. K., F. K. dhe A. K.
Vendimi

• Nr. i lëndës: KI 48/18
Parashtrues: Arban Abrashi dhe Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK)
Aktgjykimi

• Nr. i lëndës: KI 01/18
Parashtrues: Gani Dreshaj-Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës (AAK)
Aktgjykimi