Mr.sc. Bekim Sejdiu

Gjyqtar

Bekim Sejdiu (1974) është gjyqtar në Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Kosovës.

Para emërimit gjyqtar në Gjykatën Kushtetuese (prill 2015), gjyqtari Sejdiu ka shërbyer diplomat në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Republikës së Kosovës. Ai i takon brezit të parë të ambasadorëve të Republikës së Kosovës. Në këtë cilësi, ai ka shërbyer Ambasador i emëruar i Republikës së Kosovës në Kanada (2014-2015), Konsull i Përgjithshëm i Republikës së Kosovës në Nju-Jork (2012-2014), si dhe Ambasador i parë dhe themelues i Misionit diplomatik të Republikës së Kosovës në Republikën e Turqisë (2008-2012).

Duke qenë pjesë përbërëse e grupit të parë për themelimin e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës së Kosovës, ka shërbyer edhe si këshilltar i lartë në MPJ. Para se t’i bashkëngjitej shërbimit të jashtëm të Republikës së Kosovës, ka qenë mësimdhënës (asistent) në Katedrën e të Drejtës Ndërkombëtare të Fakultetit Juridik të Universitetit të Prishtinës.

Gjyqtari Sejdiu aktualisht është doktorant në fushën e marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin e Bilkentit në Ankara dhe ka përfunduar dy magjistratura: në fushën e marrëdhënieve ndërkombëtare, në Universitetin e Bilkentit (2005), dhe në fushën e demokracisë dhe të të drejtave të njeriut, në Universitetin e Sarajevës dhe në Universitetin e Bolonjës (2001). Studimet e rregullta për drejtësi i ka përfunduar në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës (1999).

Në të gjitha angazhimet e tij publike, gjyqtari Sejdiu ka qenë ngushtë i lidhur me përpjekjet për promovimin e tolerancës shoqërore, sundimit të ligjit, të drejtave të njeriut dhe të barazisë gjinore, duke qenë kësisoj pjesë e Grupit themelues dhe njëkohësisht anëtar i Këshillit të Hulumtuesve Profesionalë të Institutit Kosovar për Hulumtime dhe Zhvillime të Politikave – KIPRED (2002-2008). Në vitet 2000-2002, ka qenë edhe drejtor programi në Fondacionin Kosovar për Shoqëri Civile – FKSHC.

Gjatë veprimtarisë së tij publike, gjyqtari Sejdiu është dekoruar me një numër dekoratash dhe mirënjohjesh, duke përfshirë Dekoratën e Asamblesë së Shtetit të Nju-Jorkut (SHBA), Çelësin e qytetit Worcester (Massachusetts, SHBA) dhe Medaljen nga Ministri i Punëve të Jashtme i Republikës së Turqisë.

Duke qenë pjesë aktive në mësimdhënie universitare, gjyqtari Sejdiu ka ndjekur vizita studimore në universitete të ndryshme të Evropës dhe të SHBA-së. Ka botuar një numër punimesh akademike në revista të ndryshme shkencore, ndërkombëtare dhe vendore.

Gjyqtari Sejdiu është i martuar me Alberie Sejdiu (Rraci), mësuese në shkollën fillore “Hasan Prishtina” në Prishtinë, me të cilën ka tre fëmijë: Melisën, Samirën dhe Jonin.