Kararlar

 

Total: (506 Karar)


Başvuru No Karar türü Başvurucu İlan tarihi İndir
KI 16/16 Kabul edilmezlik karar?
Kosova İstinaf Mahkemesinin AA.nr. 229/2015 sayı ve 24 Kasım 2015 tarihli kararı hakkında anayasal denetim başvurusu
Abdullah Cenkçiler 07.11.2016
KI 42/16 Kabul edilmezlik karar?
Kosova Yüksek Mahkemesinin Rev. nr. 201/2015
sayı ve 8 Eylül 2015 tarihli kararı hakkında anayasal denetim başvurusu
Valdet Sutaj 07.11.2016
KI 83/16 Kabul edilmezlik karar?
Kosova Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesinin KI132/15 sayılı başvuruya ilişkin 20 Mayıs 2016 tarihli kararı hakkında “anayasal denetim ve meşruiyet değerlendirmesi” başvurusu
Iliria ile APIKO 07.11.2016
KI 90/15 Kabul edilmezlik karar?
Kosova Cumhuriyeti Yüksek Mahkemesi Rev. nr. 39/2015 sayı ve 19 Mart 2015 tarihli kararı hakkında anayasal denetim başvurusu
Emin Behrami 07.11.2016
KI 160/15 Kabul edilmezlik karar?
Kosova Yargı Kurulu Şartlı Tahliye Heyetinin PLKK 94/15 sayı ve 10 Aralık 2015 tarihli bildirimi hakkında anayasal denetim başvurusu
Nehat Kelaj 07.11.2016
KI 181/14 Kabul edilmezlik karar?
Kosova Cumhuriyeti Yüksek Mahkemesi’nin PML-KZZ. nr. 1700/2014 sayı ve 19 Şubat 2015 tarihli kararı hakkında anayasal denetim başvurusu
Lon Palushaj 07.11.2016
KI 07/16 Di?er emirnameler
Kosova Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesinin bir kabul edilmezlik kararı hakkında anayasal denetim başvurusu
01.11.2016
KI 142/15 Kabul edilmezlik karar?
Yüksek Mahkeme’nin Rev.nr. 231/2015 sayı ve 1 Eylül 2015 tarihli kararı hakkında anayasal denetim başvurusu
Habib Makiqi 01.11.2016
KI 149/15 Kabul edilmezlik karar?
Yüksek Mahkeme’nin Rev.nr. 148/2014 sayı ve 2 Haziran 2015 tarihli kararı hakkında anayasal denetim başvurusu
Savo Lekić, Dimitrije Lekić ve Branislav Lekić 01.11.2016
KI 151/15 Kabul edilmezlik karar?
Yüksek Mahkemenin Rev. nr. 186/2015 sayı ve 6 Temmuz 2015 tarihli kararı hakkında anayasal denetim başvurusu
Ol. S. ve Olt. S. 01.11.2016
KO 118/16 Kabul edilmezlik karar?
05/L-120 sayılı Trepça Kanunu hakkında anayasal denetim başvurusu
Slavko Simi? ile Kosova Cumhuriyeti Meclisinin di?er 10 mill 31.10.2016
KI 65/15 Mahkeme karar?
Kosova Mülkiyet Ajansı Davalarıyla İlgili Kosova Yüksek Mahkemesi Temyiz Heyetinin GSK-KPA-A-021/12 sayı ve 17 Ocak 2013 tarih, GSK-KPA-A-141/12 sayı ve 17 Nisan 2013 ile GSK-KPA-A-045/12 sayı ve 3 Ekim 2012 tarihli üç kararı ve Kosova Mülkiyet Başvuruları Komisyonun KPCC/D/A/211/2013 sayı ve 21 Ağustos 2013 tarih ve KPCC/D/C/216/2013 sayı ve 22 Kasım 2013 tarihli iki kararının yürütülmemesi hakkında anayasal denetim başvurusu
Tatjana Davila, Ljubiša Marić, Zorica Kršenković, Zlatoj Jev 26.10.2016

Linku i faqes se vjeter të vendimeve
Adresa

Cadde: "Perandori Justinian", nr. 44.
10000, Prishtine

TEL:

+381 (0)38 60 61 62

Mob:

+377(0) 45 200 595
+377(0) 45 200 576

Fax:

+381(0)38 60 61 70

e-mail: