Kararlar

 

Total: (498 Karar)


Başvuru No Karar türü Başvurucu İlan tarihi İndir
KI 149/15 Kabul edilmezlik karar?
Yüksek Mahkeme’nin Rev.nr. 148/2014 sayı ve 2 Haziran 2015 tarihli kararı hakkında anayasal denetim başvurusu
Savo Lekić, Dimitrije Lekić ve Branislav Lekić 01.11.2016
KI 151/15 Kabul edilmezlik karar?
Yüksek Mahkemenin Rev. nr. 186/2015 sayı ve 6 Temmuz 2015 tarihli kararı hakkında anayasal denetim başvurusu
Ol. S. ve Olt. S. 01.11.2016
KO 118/16 Kabul edilmezlik karar?
05/L-120 sayılı Trepça Kanunu hakkında anayasal denetim başvurusu
Slavko Simi? ile Kosova Cumhuriyeti Meclisinin di?er 10 mill 31.10.2016
KI 65/15 Mahkeme karar?
Kosova Mülkiyet Ajansı Davalarıyla İlgili Kosova Yüksek Mahkemesi Temyiz Heyetinin GSK-KPA-A-021/12 sayı ve 17 Ocak 2013 tarih, GSK-KPA-A-141/12 sayı ve 17 Nisan 2013 ile GSK-KPA-A-045/12 sayı ve 3 Ekim 2012 tarihli üç kararı ve Kosova Mülkiyet Başvuruları Komisyonun KPCC/D/A/211/2013 sayı ve 21 Ağustos 2013 tarih ve KPCC/D/C/216/2013 sayı ve 22 Kasım 2013 tarihli iki kararının yürütülmemesi hakkında anayasal denetim başvurusu
Tatjana Davila, Ljubiša Marić, Zorica Kršenković, Zlatoj Jev 26.10.2016
KO 95/16 Kabul edilmezlik karar?
Çalışma ve Sosyal Refah Bakanlığının 07/2015 sayı ve 31 Aralık 2015 tarihli Yönetim Yönergesinin 4. madde 2 ve 3. fıkraları hakkında “anayasaya uygunluk ve meşruiyet” değerlendirmesine ilişkin denetim başvurusu
Slavko Simić ile Kosova Cumhuriyeti Meclisinin diğer 10 mill 25.10.2016
KO 94/16 Kabul edilmezlik karar?
05/L-010 sayılı Kosova Mülkiyetin Kıyası ve Teyidi Ajansı Hakkında Kanuna ilişkin anayasal denetim başvurusu
Slavko Simi? ile Kosova Cumhuriyeti Meclisinin di?er 10 mill 25.10.2016
KI 06/15 Kabul edilmezlik karar?
Kosova Yüksek Mahkemesinin Pml.Kzz98/2014 sayı ve 3 Eylül 2014 tarihli kararı hakkında anayasal denetim başvurusu
Sadik Abazi 06.09.2016
KI 40/16 Diğer emirnameler
Kosova Cumhuriyeti Anayasasının belirtilmemiş ihlalleri hakkında anayasal denetim başvurusu
Sokol Plakolli 06.09.2016
KI 46/16 Kabul edilmezlik karar?
Kosova Yüksek Mahkemesi Özel Dairesinin AC-I-14-0318 - A0001 sayı ve 15 Ekim 2015 tarihli kararı hakkında anayasal denetim başvurusu

Gradimir Jovanovi? ve di?erleri 06.09.2016
KI 11/16 Kabul edilmezlik kararı
Kosova Özelleştirme Ajansıyla ilgili davalara ilişkin Kosova Yüksek Mahkemesi Özel Dairesi Temyiz Heyetinin AC-I-14-0311-A0001-A0023 sayı ve 15 Temmuz 2015 tarihli kararı hakkında anayasal denetim başvurusu
Aziz Rexhepi 18.08.2016
KI 59/16 Kabul edilmezlik kararı
Kosova Özelleştirme Ajansıyla ilgili davalara ilişkin Kosova Yüksek Mahkemesi Özel Dairesi İtiraz Heyetinin AC-I-15-0237 sayı ve 28 Şubat 2016 tarihli kararı hakkında anayasal denetim başvurusu
Kosova Özelleştirme Ajansı 18.08.2016
KI 63/16 Kabul edilmezlik kararı
Kosova Cumhuriyeti Yüksek Mahkemesinin PN-II-.nr.8/2015 sayı ve 26 Kasım 2015 tarihli kararı hakkında anayasal denetim başvurusu
Astrit Pira 17.08.2016

Linku i faqes se vjeter të vendimeve
Adresa

Cadde: "Perandori Justinian", nr. 44.
10000, Prishtine

TEL:

+381 (0)38 60 61 62

Mob:

+377(0) 45 200 595
+377(0) 45 200 576

Fax:

+381(0)38 60 61 70

e-mail: