Başvurular

Mahkemeye Başvurma Usulü

Anayasa Mahkemesine başvurma usulü dilekçe sunarak başlar. Yazılı dilekçe Anayasa Mahkemesi Sekretaryasına teslim edilir. Sekretarya dilekçeleri teslim sırasına göre Anayasa Mahkemesi dilekçe kayıt defterine kaydeder. Dilekçeler gerekçeli olmalı ve ekinde ilgili kanıtlar sunulmalıdır. Başvuru şahsen veya posta yoluyla yapılabilir. Anayasa Mahkemesine sunulacak dilekçelerin form halinde sunulması kolaylık sağlamaktadır. Mahkemenin kayıt memurları dilekçe formunun doldurulmasında yardım sunarlar. Bununla ilgili her türlü sorunuzu [email protected] e-posta adresine yöneltebilirsiniz.

Kimler Başvurabilir?

Kosova Cumhuriyeti Anayasasında resmi kurumların yanı sıra bireylerin de (tüzel veya gerçek kişiler) başvurabilecekleri belirtilmiştir.

Davanın Mahkemeye Geliş Biçimi

Anayasa Mahkemesi başvurunun kabul edilir olduğunu tespit etmesi halinde, karşı/davalı taraftan başvuruyla ilgili cevap veya evrak talep edecektir. Karşı/davalı tarafın cevap veya evrak sunmaması davanın Mahkeme öncesi usulüne etki etmez. Usul işlemleri yazılı olarak kaydedilir. Anayasa Mahkemesi önemli bir kararın alınacağı dava ile ilgili her halükarda açık bir duruşmayı kararlaştırabilir. Başvurucu, davasıyla ilgili bizzat Mahkeme huzuruna çıkabileceği gibi kendini temsil edecek birini de atayabilir. Ancak başvuruculara davada kendilerini temsil edecek bir avukatı görevlendirmeleri önerilir. Temsilcinin atanması için yazılı vekalet gereklidir.  

 • KI 105/15

  Devlet Başsavcısının KMLC. nr. 44/15 sayı ve 10 Nisan 2015 tarihli tebligatı hakkında anayasal denetim başvurusu

  23.12.2016
 • KI 02/16

  Kosova İstinaf Mahkemesinin PA1.nr.1160/2012 sayı ve 12 Eylül 2013 tarihli kararı hakkında anayasal denetim başvurusu

  19.12.2016
 • KI 79/16

  Kosova Yüksek Mahkemesinin Rev. nr. 302/2015 sayı ve 3 Kasım 2015 tarihli kararı hakkında anayasal denetim başvurusu

  15.12.2016
 • KI 117/15

  Kosova Yüksek Mahkemesinin Rev. nr. 269/2014 sayı ve 24 Ocak 2014 tarihli kararı hakkında anayasal denetim başvurusu

  15.12.2016
Adresa

Cadde: "Perandori Justinian", nr. 44.
10000, Prishtine

TEL:

+381 (0)38 60 61 62

Mob:

+377(0) 45 200 595
+377(0) 45 200 576

Fax:

+381(0)38 60 61 70

e-mail: