Basın Duyurusu

Basın Bülteni

27 ekim 2016

 

Kosova Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesinin yedinci yargı yılı törenleri çerçevesinde 27 Ekim 2016 tarihinde Priştine Swiss Diamond Otelde “Geçiş Ülkelerinde Kanunların Anayasal Uygunluğunu Sağlayan Anayasal Mekanizma Olarak Somut Norm Denetimi” başlıklı bir uluslararası konferans düzenlendi.

Konferansın açılışını Mahkeme Başkanı Sn. Arta Rama-Hajrizi yaptı. Mahkeme Başkanı daha sonra Anayasa Mahkemesinin Etki Alanında Somut Norm Denetimi” başlıklı bir sunum yaptı.

Konferans süresince Başkan Rama-Hajrizi, hukuk mahkemeleri tarafından hukuk normları hakkında somut norm denetimi anlamında Kosova Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesine şimdiye kadar sadece üç başvurunun yapıldığının altını çizdi. Başkan, kurumların bir kanun hakkında soyut norm denetimi başvuru süreleri sınırlı olduğu için somut norm denetiminin Kosova Cumhuriyetinde insan hak ve özgürlüklerinin korunmasında çok yararlı bir yol olabileceğinin altını çizdi.

Konferansta ayrıca Arnavutluk Anayasa Mahkemesi Başkanı Sn. Bashkim Dedja, Arnavutluk Yüksek Mahkeme Başkanı Sn. Xhezair Zaganjori, Makedonya Anayasa Mahkemesi Başkanı Sn. Elena Gosheva yanı sıra Portekiz, Türkiye ve

 • KI 05/16

  Kosova Yüksek Mahkemesinin Rev.nr222/2015 sayı ve 19 Ağustos 2015 tarihli kararı hakkında anayasal denetim başvurusu

  08.12.2016
 • KI 07/15

  08.12.2016
 • KI 27/16

  Kosova Yüksek Mahkemesi-Kosova Mülkiyet Ajansı Temyiz Heyetinin
  GSK-KPA-A 095/13 sayı ve 20 Temmuz 2015 tarihli kararı hakkında
  anayasal denetim başvurusu

  08.12.2016
 • KI 99/16

  Prizren Bölge Mahkemesinin Ac.nr. 35/2003 sayı ve 23 Haziran 2004
  tarihli kararı hakkında anayasal denetim başvurusu

  08.12.2016
Adresa

Cadde: "Perandori Justinian", nr. 44.
10000, Prishtine

TEL:

+381 (0)38 60 61 62

Mob:

+377(0) 45 200 595
+377(0) 45 200 576

Fax:

+381(0)38 60 61 70

e-mail: