Formular za zaposljavanje

  • Obavestenje o uspesnom kandidatu - Asistent u kabinetu Predsednika Ustavnog Suda

  • Obastenje o uspesnom kandidatu - Službenik za pravna istraživanja

  • FORMULAR ZA ZAPOSLJAVANJE U USTAVNOM SUDU KOSOVA

Adresa

Ulica: "Perandori Justinian", nr. 44.
10000, Prishtine

TEL:

+381 (0)38 60 61 62

Mob:

+377(0) 45 200 595
+377(0) 45 200 576

Fax:

+381(0)38 60 61 70

e-mail: