Kontakt sa Sudom

Sekretarijat Ustavnog suda

Milot Vokshi, Generalni sekretar
Tel:  +381 38 606 162 Lok. 104
Fax: +381 38 606 170
E-mail: [email protected]   

Kabinet Predsednika Ustavnog suda Kosova

Arta Balaj, Šef Kabineta
Tel:  +381 38 606 162 Lok. 177
Fax: +381 38 606 170
E-mail:
[email protected]

Departament za registraciju predmeta, statistiku i arhivu 

Anita Krasniqi, Direktor DRPSA 
Tel:  +381 38 606 162 Lok.  105
Fax: +381 38 606 170
E-mail: [email protected]

Kancelarija za Komunikacije i Informisanje 

Veton Dula, Direktor KKI
Tel:  +381 38 606 162 Lok. 137
Fax: +381 38 606 170
E-mail: [email protected]

 • KI 114/16

  Ocena ustavnosti presude [Api-Kzi-6/2011] Vrhovnog suda Kosova od 25. septembra 2012. godine i presude [Ap-Kz. br. 283/2009] Vrhovnog suda Kosova od 19. aprila 2011. godine

  16.05.2017
 • KI 23/16

  Ustavna ocena trajanja postupka pred Posebnom komorom Vrhovnog suda za pitanja koja se odnose na Kosovsku agenciju za privatizaciju

  12.05.2017
 • KI 119/16

  Ocena ustavnosti “odluke SCL-11-0055 Žalbenog veća Posebne komore Vrhovnog suda Kosova za pitanja koja se odnose na Kosovsku agenciju za privatizaciju od 07. juna 2016. godine“

  12.05.2017
 • KI 02/17

  Ocena ustavnosti presude (GSK-KPA-A-015/2014 od 20. aprila 2016. godine) Žalbenog veća Kosovske agencije za imovinu Vrhovnog suda Kosova

  10.05.2017
Adresa

Ulica: "Perandori Justinian", nr. 44.
10000, Prishtine

TEL:

+381 (0)38 60 61 62

Mob:

+377(0) 45 200 595
+377(0) 45 200 576

Fax:

+381(0)38 60 61 70

e-mail: