Kontakt sa Sudom

Sekretarijat Ustavnog suda

Milot Vokshi, Generalni sekretar
Tel:  +381 38 606 162 Lok. 104
Fax: +381 38 606 170
E-mail: [email protected]   

Kabinet Predsednika Ustavnog suda Kosova

Arta Balaj, Šef Kabineta
Tel:  +381 38 606 162 Lok. 177
Fax: +381 38 606 170
E-mail:
[email protected]

Departament za registraciju predmeta, statistiku i arhivu 

Anita Krasniqi, Direktor DRPSA 
Tel:  +381 38 606 162 Lok.  105
Fax: +381 38 606 170
E-mail: [email protected]

Kancelarija za Komunikacije i Informisanje 

Veton Dula, Direktor KKI
Tel:  +381 38 606 162 Lok. 137
Fax: +381 38 606 170
E-mail: [email protected]

 • KI 07/17

  Ocena ustavnosti presude Pml. br. 228/2016 Vrhovnog suda Kosova od 20. oktobra 2016. godine i presude PAKR br. 231/2015 Apelacionog suda od 6. avgusta 2015. godine

  15.06.2017
 • KI 127/15

  Zahtev za ocenu ustavnosti postupaka u toku pred redovnim sudovima Republike Kosovo u vezi sa predmetom C.br.850/07 (P.br.850/07)

  15.06.2017
 • KI 31/17

  Ocena ustavnosti odluke CLM br. 10/2016 Vrhovnog suda Kosova od 24. avgusta 2016. godine

  14.06.2017
 • KI 141/16

  Ocena ustavnosti rešenja KA. br. 339/2016 Apelacionog suda Kosova od 15. aprila 2016. godine i obaveštenja KMLK. br. 7/16 glavnog državnog tužioca Republike Kosovo od 29. jula 2016. godine

  14.06.2017
Adresa

Ulica: "Perandori Justinian", nr. 44.
10000, Prishtine

TEL:

+381 (0)38 60 61 62

Mob:

+377(0) 45 200 595
+377(0) 45 200 576

Fax:

+381(0)38 60 61 70

e-mail: