Kontakt sa Sudom

Sekretarijat Ustavnog suda

Milot Vokshi, Generalni sekretar
Tel:  +381 38 606 162 Lok. 104
Fax: +381 38 606 170
E-mail: [email protected]   

Kabinet Predsednika Ustavnog suda Kosova

Arta Balaj, Šef Kabineta
Tel:  +381 38 606 162 Lok. 177
Fax: +381 38 606 170
E-mail:
[email protected]

Departament za registraciju predmeta, statistiku i arhivu 

Anita Krasniqi, Direktor DRPSA 
Tel:  +381 38 606 162 Lok.  105
Fax: +381 38 606 170
E-mail: [email protected]

Kancelarija za Komunikacije i Informisanje 

Veton Dula, Direktor KKI
Tel:  +381 38 606 162 Lok. 137
Fax: +381 38 606 170
E-mail: [email protected]

 • KI 50/16

  Zahtev za ocenu ustavnosti presude Rev. br. 276/2015 Vrhovnog suda Kosova od 14. oktobra 2015. godine

  20.03.2017
 • KI 73/15 i KI 85/15

  Zahtev za ocenu ustavnosti dveju presuda Vrhovnog suda Kosova i to: presude Rev. br. 346/2014 od 24. marta 2015. godine i presude Rev. br. 349/2014 od 03. februara 2015. godine

  20.03.2017
 • KI 106/16

  Ocena ustavnosti presude AC-I-13-0148-A0001 Žalbenog veća Posebne komore Vrhovnog suda Kosova za pitanja koja se odnose na Kosovsku agenciju za privatizaciju od 31. marta 2016. godine

  20.03.2017
 • KI 124/16

  Ocena ustavnosti rešenja PN. I. br. 1802/2016 Apelacionog suda od 13. oktobra 2016. godine

  20.03.2017
Adresa

Ulica: "Perandori Justinian", nr. 44.
10000, Prishtine

TEL:

+381 (0)38 60 61 62

Mob:

+377(0) 45 200 595
+377(0) 45 200 576

Fax:

+381(0)38 60 61 70

e-mail: