Kontakt sa Sudom

Sekretarijat Ustavnog suda

Milot Vokshi, Generalni sekretar
Tel:  +381 38 606 162 Lok. 104
Fax: +381 38 606 170
E-mail: [email protected]   

Kabinet Predsednika Ustavnog suda Kosova

Arta Balaj, Šef Kabineta
Tel:  +381 38 606 162 Lok. 177
Fax: +381 38 606 170
E-mail:
[email protected]

Departament za registraciju predmeta, statistiku i arhivu 

Anita Krasniqi, Direktor DRPSA 
Tel:  +381 38 606 162 Lok.  105
Fax: +381 38 606 170
E-mail: [email protected]

Kancelarija za Komunikacije i Informisanje 

Veton Dula, Direktor KKI
Tel:  +381 38 606 162 Lok. 137
Fax: +381 38 606 170
E-mail: [email protected]

 • KI 25/16

  Ocena ustavnosti rešenja AC-I-13-0127 Žalbenog veća Posebne komore Vrhovnog suda za pitanja koja se odnose na Kosovsku agenciju za privatizaciju od 1. oktobra 2015. godine

  17.08.2017
 • KI 30/17

  Ocena ustavnosti presude Rev. br. 206/2016 Vrhovnog suda od 13. oktobra 2016. godine

  07.08.2017
 • KI 104/16

  Ocena ustavnosti presude PML-KZZ. br. 110/2016 Vrhovnog suda Kosova od 16. maja 2016. godine

  07.08.2017
 • KI 33/16

  Ocena ustavnosti rešenja AC. br. 4276/2014 Apelacionog suda Republike Kosovo od 9. juna 2015. godine

  04.08.2017
Adresa

Ulica: "Perandori Justinian", nr. 44.
10000, Prishtine

TEL:

+381 (0)38 60 61 62

Mob:

+377(0) 45 200 595
+377(0) 45 200 576

Fax:

+381(0)38 60 61 70

e-mail: