Obaveštenje za medije

Obaveštenje za medije

24 Oktobar 2017

Ustavni sud Republike Kosovo će u sredu, 25. oktobra 2017. godine, proslaviti 8. sudsku godinu svečanom ceremonijom, koja će se organizovati u sali “Dyar” hotela “Swiss Diamond” u Prištini.     

Ceremonija će početi u 17:00 časova i očekuje se učešće najviših državnih rukovodilaca, akreditovanih predstavnika diplomatskih misija i međunarodnih organizacija u zemlji, kao i delegacija najvišeg nivoa iz Ustavnog suda Albanije, Ustavnog suda Crne Gore, Ustavnog suda Makedonije, Ustavnog suda Bugarske, Ustavnog suda Turske i Višeg suda Albanije. 

Učesnicima će se prigodnim govorom na ovoj ceremoniji obratiti predsednica Ustavnog suda Republike Kosovo, gđa Arta Rama-Hajrizi, predsednik Republike Kosovo, g. Hashim Thaçi, predsednik Skupštine Republike Kosovo, g. Kadri Veseli, premijer Republike Kosovo, g. Ramush Haradinaj, i bivša predsednica Ustavnog suda Republike Hrvatske, gđa Jasna Omejec.

Ceremonija će se završiti koktelom za učesnike.

 • KI 29/16

  Ocena ustavnosti presude Rev. br. 236/2015 Vrhovnog suda Kosova od 5. oktobra 2015. godine

  15.11.2017
 • KI 121/16

  Ocena ustavnosti presude Vrhovnog suda Republike Kosovo Rev. br. 123/16 od 6. juna 2016. godine

  09.11.2017
 • KI13/17

  Zahtev za ocenu ustavnosti presude CA. br. 3442/2016 Apelacionog suda Kosova od 10. oktobra 2016. godine

  03.11.2017
 • KI 100/16

  Ocena ustavnosti presude br. GSK-KPA-A-97/2014 Žalbenog veća Vrhovnog suda Kosova za Kosovsku agenciju za imovinu od 19. februara 2016. godine

  03.11.2017
Adresa

Ulica: "Perandori Justinian", nr. 44.
10000, Prishtine

TEL:

+381 (0)38 60 61 62

Mob:

+377(0) 45 200 595
+377(0) 45 200 576

Fax:

+381(0)38 60 61 70

e-mail: