Obaveštenje za medije

Obaveštenje za medije

20 Oktobar 2017

Na poziv Ustavnog suda Republike Albanije, delegacija Ustavnog suda Republike Kosovo, koju predvodi predsednica, gđa Arta Rama-Hajrizi, boravila je u petak, 20. oktobra 2017. godine, u zvaničnoj poseti Tirani.

Delegacija Ustavnog suda Kosova je pozvana da prisustvuje svečanoj ceremoniji obeležavanja 25. godišnjice osnivanja Ustavnog suda Republike Albanije i međunarodnoj konferenciji koja je organizovana tom prilikom na temu „Evropeizacija ustavnog prava i konstitucionalizacija evropskog prava - izazovi budućnosti”.

Predsednica Ustavnog suda Kosova, gđa Arta Rama-Hajrizi, je bila jedna od glavnih govornika Konferencije, gde je održala prezentaciju na temu: „Evropeizacija ustavnog prava Kosova: Praksa i pravni osnov Ustavnog suda”.

Tokom boravka u Tirani, predsednica Rama-Hajrizi se sastala i sa predsednikom Ustavnog suda Albanije, Bashkimom Dedjaom, gde je tema diskusije, između ostalog, bila razvoj zajedničkih projekata i unapređenje međusobne saradnje između dva homologna suda.

 • KI 29/16

  Ocena ustavnosti presude Rev. br. 236/2015 Vrhovnog suda Kosova od 5. oktobra 2015. godine

  15.11.2017
 • KI 121/16

  Ocena ustavnosti presude Vrhovnog suda Republike Kosovo Rev. br. 123/16 od 6. juna 2016. godine

  09.11.2017
 • KI13/17

  Zahtev za ocenu ustavnosti presude CA. br. 3442/2016 Apelacionog suda Kosova od 10. oktobra 2016. godine

  03.11.2017
 • KI 100/16

  Ocena ustavnosti presude br. GSK-KPA-A-97/2014 Žalbenog veća Vrhovnog suda Kosova za Kosovsku agenciju za imovinu od 19. februara 2016. godine

  03.11.2017
Adresa

Ulica: "Perandori Justinian", nr. 44.
10000, Prishtine

TEL:

+381 (0)38 60 61 62

Mob:

+377(0) 45 200 595
+377(0) 45 200 576

Fax:

+381(0)38 60 61 70

e-mail: