Obaveštenje za medije

Obaveštenje za medije

15 Septembar 2017

Ustavni sud Republike Kosovo i Kancelarija Saveta Evrope u Prištini su organizovali radionicu na temu: „Komunikacija u vreme kriza: ESLjP i njegove najbolje prakse“, koja je održana u „Villa Gёrmia“ u Prištini u petak, 15. septembra 2017. godine.

Specijalni gost i ujedno moderator radionice je bio viši službenik za informisanje u Evropskom sudu za ljudska prava (ESLjP), sa sedištem u Strazburu, gđa Tracy Turner-Trenz.

Tokom prezentacije održane pred sudijama, pravnim savetnicima i drugim službenicima Ustavnog suda Kosova, gđa Turner-Trenz je u početku ukratko opisala posao, ulogu i funkciju koju obavlja Evropski sud za ljudska prava.  

U nastavku, ona je predstavila detalje o svojim odgovornostima i poslu koji obavlja Kancelarija za medije u okviru ESLjP-a, pružajući praktične primere svakodnevne komunikacije s javnošću i različitim medijima širom Evrope.

Posebnu pažnju je, gđa Turner-Trenz, posvetila komunikaciji ESLjP sa medijima u vreme kriza, ističući učesnicima radionice neke konkretne slučajeve sa kojima se suočavala i dajući detaljna objašnjenja kada su i kako, ovaj međunarodni sud i njena Kancelarija za medije reagovali na predstavljene izazove.

 • KI 11/17

  Ocena ustavnosti rešenja AC-I-12-0050-A0001 Žalbenog veća Posebne komore Vrhovnog suda Kosova za pitanja koja se odnose na Kosovsku agenciju za privatizaciju od 06. oktobra 2016. godine

  13.10.2017
 • KI 29/17

  Ocena ustavnosti presude Rev. br. 343/2016 Vrhovnog suda od 16. januara 2017. godine

  13.10.2017
 • KI 44/17

  Ocena ustavnosti rešenja A. br. 503/2006 ATK Nezavisnog odbora za reviziju od 17. septembra 2013. godine

  13.10.2017
 • KI 70/16

  Ocena ustavnosti presude Rev. br. 185/2015 Vrhovnog suda Republike Kosovo od 28. decembra 2015. godine

  13.10.2017
Adresa

Ulica: "Perandori Justinian", nr. 44.
10000, Prishtine

TEL:

+381 (0)38 60 61 62

Mob:

+377(0) 45 200 595
+377(0) 45 200 576

Fax:

+381(0)38 60 61 70

e-mail: