Obaveštenje za medije

Obaveštenje za medije

15 Septembar 2017

Na poziv Ustavnog suda Republike Litvanije i Venecijanske komisije, predsednica Ustavnog suda Republike Kosovo, gđa Arta Rama-Hajrizi, zamenik predsednika Suda, g. Ivan Čukalović, i sudija, gđa Gresa Caka-Nimani, su boravili u glavnom gradu Litvanije, Vilnjusu, 11. - 14. septembra 2017. godine.

Delegacija Ustavnog suda Kosova je boravila u Vilnjusu gde je pozvana da prisustvuje 4. Kongresu svetske konferencije o ustavnoj pravdi, koji je ove godine sazvao predsednike i sudije ustavnih sudova i vrhovnih sudova iz 90 zemalja sveta.

4. Kongres je organizovan na temu: „Vladavina prava i ustavna pravda u savremenom svetu“, gde su učesnici imali priliku da diskutuju i razmenjuju svoje profesionalne stavove u vezi sa izazovima sa kojima i dalje suočava vladavina prava i ustavna pravda u njihovim zemljama porekla.   

Tokom boravka u Vilnjusu, predsednica Rama-Hajrizi je održala odvojene sastanke sa predsednikom Ustavnog suda Litvanije, g. Dainiusom Zalimasom, i predsednikom Venecijanske komisije, g. Giannijem Buquicchijem.

Ustavni sud Kosova se pridružio Svetskoj konferenciji o ustavnoj pravdi 17. septembra 2014. godine.

 • KI 05/17

  Ocena ustavnosti člana 11. Zakona br. 05/L-068 o izmenama i dopunama Zakona br. 04/L-042 o javnim nabavkama Republike Kosovo, izmenjen i dopunjen Zakonom br. 04/L-237

  15.12.2017
 • KI 14/17

  Ocena ustavnosti rešenja PN. br. 298/2016 Apelacionog suda od 25. maja 2016. godine

  15.12.2017
 • KI 43/17

  Ocena ustavnosti rešenja br. 269/2015 Poreske administracije Kosova od 30. jula 2015. godine

  15.12.2017
 • KI 48/17

  Ocena ustavnosti neodređenih odluka javnih vlasti

  15.12.2017
Adresa

Ulica: "Perandori Justinian", nr. 44.
10000, Prishtine

TEL:

+381 (0)38 60 61 62

Mob:

+377(0) 45 200 595
+377(0) 45 200 576

Fax:

+381(0)38 60 61 70

e-mail: