Obaveštenje za medije

Obaveštenje za medije

14 Juli 2017

Sudija Ustavnog suda Republike Kosovo, gđa Gresa Caka-Nimani, je 10-13. jula 2017. godine učestvovala na 5. Konferenciji Svetskog foruma pravde koja je održana u Hagu, Holandija.

Pored učešća u trodnevnoj konferenciji sa međunarodnim karakterom, sudija Caka-Nimani je takođe učestvovala u diskusiji održanoj u veću na temu: „Konstitucionalizam u post-konfliktnim društvima“, koju je vodio g. Tom Ginsburg, profesor međunarodnog prava i političkih nauka na Univerzitetu u Čikagu, a istovremeno i član Akademije nauka i umetnosti SAD-a.

U diskusiji sprovedenoj o konceptima i aktuelnim trendovima u vezi sa procesima konstitucionalizma u post-konfliktnim društvima, sudija Caka-Nimani je, između ostalog, predstavila pred akademicima ustavnog prava prednosti i slabosti međunarodnog procesa konstitucionalizma u Republici Kosovo. 

Svetski forum pravde je međunarodna organizacija u oblasti vladavine prava, koja okuplja lidere zajednice, stručnjake iz ustavnog prava i drugih oblasti širom sveta u cilju razmene iskustava da bi se istražile strategije i pronašla najbolja rešenja za unapređenje mira i pravde u svetu.  

 • KI 25/17

  Ocena ustavnosti presude GSK- KPA- A- 221/14 Vrhovnog suda Kosova Žalbenog veća Kosovske agencije za imovinu od 3. avgusta 2016. godine

  20.10.2017
 • KI 28/17

  Ocena ustavnosti presude Rev. br. 262/2016 Vrhovnog suda Kosova od 3. novembra 2016. godine

  20.10.2017
 • KI 57/17

  Ocena ustavnosti presude Žalbenog veća Posebne komore Vrhovnog suda za pitanja koja se odnose na Kosovsku agenciju za privatizaciju AC-I-16-0075-A0001 od 5. januara 2017. godine

  20.10.2017
 • KI 11/17

  Ocena ustavnosti rešenja AC-I-12-0050-A0001 Žalbenog veća Posebne komore Vrhovnog suda Kosova za pitanja koja se odnose na Kosovsku agenciju za privatizaciju od 06. oktobra 2016. godine

  13.10.2017
Adresa

Ulica: "Perandori Justinian", nr. 44.
10000, Prishtine

TEL:

+381 (0)38 60 61 62

Mob:

+377(0) 45 200 595
+377(0) 45 200 576

Fax:

+381(0)38 60 61 70

e-mail: