Obaveštenje za medije

Obaveštenje za medije

25 Juli 2017

Predsednica Ustavnog suda Republike Kosovo, gđa Arta Rama-Hajrizi je dočekala na oproštajnom sastanku ambasadora Republike Slovenije u Prištini, g. Miljana Majhena u utorak 25. jula 2017. godine.

Tokom razgovora, predsednica Rama-Hajrizi se zahvalila ambasadoru Majhenu na dosadašnjoj saradnji i doprinosu koji je dat u produbljivanju međusobnih odnosa ove dve zemlje.  

Ona je visoko ocenila podršku koju je Republika Slovenija pružila u jačanju vladavine zakona na Kosovu, konsolidaciji pravosudnih institucija, kao i za članstvo naše zemlje u raznim međunarodnim organizacijama.

Predsednica Rama-Hajrizi je u nastavku posebno naglasila izuzetne odnose u saradnji sa Ustavnim sudom Slovenije, izražavajući uverenje da će se ti odnosi dodatno intenzivirati kroz realizaciju zajedničkih projekata i kroz međusobnu razmenu iskustava.

Ambasador Majhen je ocenio da Kosovo treba da nastavi u svojim naporima za izgradnju demokratskog društva i izrazio je uverenje da će bliska saradnja između ove dve zemlje,  kao i Ustavnih sudova obeju država biti nastavljena i u buduće.    

 • KI 25/17

  Ocena ustavnosti presude GSK- KPA- A- 221/14 Vrhovnog suda Kosova Žalbenog veća Kosovske agencije za imovinu od 3. avgusta 2016. godine

  20.10.2017
 • KI 28/17

  Ocena ustavnosti presude Rev. br. 262/2016 Vrhovnog suda Kosova od 3. novembra 2016. godine

  20.10.2017
 • KI 57/17

  Ocena ustavnosti presude Žalbenog veća Posebne komore Vrhovnog suda za pitanja koja se odnose na Kosovsku agenciju za privatizaciju AC-I-16-0075-A0001 od 5. januara 2017. godine

  20.10.2017
 • KI 11/17

  Ocena ustavnosti rešenja AC-I-12-0050-A0001 Žalbenog veća Posebne komore Vrhovnog suda Kosova za pitanja koja se odnose na Kosovsku agenciju za privatizaciju od 06. oktobra 2016. godine

  13.10.2017
Adresa

Ulica: "Perandori Justinian", nr. 44.
10000, Prishtine

TEL:

+381 (0)38 60 61 62

Mob:

+377(0) 45 200 595
+377(0) 45 200 576

Fax:

+381(0)38 60 61 70

e-mail: