Obaveštenje za medije

Obaveštenje za medije

23 Maj 2017

Predsednica Ustavnog suda Republike Kosovo, gđa Arta Rama-Hajrizi, je u utorak, 23. maja 2017. godine, boravila u zvaničnoj poseti Ustavnom sudu Austrije, u Beču.

Na sastanku održanom sa g. Gerhartom Holzingerom, predsednik Ustavnog suda Austrije, predsednica Arta Rama-Hajrizi je, između ostalog, razgovarala o mogućnostima unapređenja postojeće saradnje između dva ustavna suda.

Ona se zahvalila predsedniku Holzingeru na podršci koju je Ustavni sud Austrije pružao Ustavnom sudu Kosova od njegovog osnovanja kako putem razmene iskustava, tako i ostvarivanjem zajedničkih projekata.

U nastavku sastanka, oba predsednika su razgovarali o opštim pitanjima funkcionisanja pravosudnog sistema u obe zemlje, kao i o postojećim izazovima u naporima Ustavnog suda Kosova da se pridruži Evropskoj konferenciji ustavnih sudova.

 • KI 05/17

  Ocena ustavnosti člana 11. Zakona br. 05/L-068 o izmenama i dopunama Zakona br. 04/L-042 o javnim nabavkama Republike Kosovo, izmenjen i dopunjen Zakonom br. 04/L-237

  15.12.2017
 • KI 14/17

  Ocena ustavnosti rešenja PN. br. 298/2016 Apelacionog suda od 25. maja 2016. godine

  15.12.2017
 • KI 43/17

  Ocena ustavnosti rešenja br. 269/2015 Poreske administracije Kosova od 30. jula 2015. godine

  15.12.2017
 • KI 48/17

  Ocena ustavnosti neodređenih odluka javnih vlasti

  15.12.2017
Adresa

Ulica: "Perandori Justinian", nr. 44.
10000, Prishtine

TEL:

+381 (0)38 60 61 62

Mob:

+377(0) 45 200 595
+377(0) 45 200 576

Fax:

+381(0)38 60 61 70

e-mail: