Obaveštenje za medije

Obaveštenje za medije

23 Maj 2017

Predsednica Ustavnog suda Republike Kosovo, gđa Arta Rama-Hajrizi, je u utorak, 23. maja 2017. godine, boravila u zvaničnoj poseti Ustavnom sudu Austrije, u Beču.

Na sastanku održanom sa g. Gerhartom Holzingerom, predsednik Ustavnog suda Austrije, predsednica Arta Rama-Hajrizi je, između ostalog, razgovarala o mogućnostima unapređenja postojeće saradnje između dva ustavna suda.

Ona se zahvalila predsedniku Holzingeru na podršci koju je Ustavni sud Austrije pružao Ustavnom sudu Kosova od njegovog osnovanja kako putem razmene iskustava, tako i ostvarivanjem zajedničkih projekata.

U nastavku sastanka, oba predsednika su razgovarali o opštim pitanjima funkcionisanja pravosudnog sistema u obe zemlje, kao i o postojećim izazovima u naporima Ustavnog suda Kosova da se pridruži Evropskoj konferenciji ustavnih sudova.

 • KI 25/16

  Ocena ustavnosti rešenja AC-I-13-0127 Žalbenog veća Posebne komore Vrhovnog suda za pitanja koja se odnose na Kosovsku agenciju za privatizaciju od 1. oktobra 2015. godine

  17.08.2017
 • KI 30/17

  Ocena ustavnosti presude Rev. br. 206/2016 Vrhovnog suda od 13. oktobra 2016. godine

  07.08.2017
 • KI 104/16

  Ocena ustavnosti presude PML-KZZ. br. 110/2016 Vrhovnog suda Kosova od 16. maja 2016. godine

  07.08.2017
 • KI 33/16

  Ocena ustavnosti rešenja AC. br. 4276/2014 Apelacionog suda Republike Kosovo od 9. juna 2015. godine

  04.08.2017
Adresa

Ulica: "Perandori Justinian", nr. 44.
10000, Prishtine

TEL:

+381 (0)38 60 61 62

Mob:

+377(0) 45 200 595
+377(0) 45 200 576

Fax:

+381(0)38 60 61 70

e-mail: