Obaveštenje za medije

Obaveštenje za medije

23 Maj 2017

Predsednica Ustavnog suda Republike Kosovo, gđa Arta Rama-Hajrizi, je u utorak, 23. maja 2017. godine, boravila u zvaničnoj poseti Ustavnom sudu Austrije, u Beču.

Na sastanku održanom sa g. Gerhartom Holzingerom, predsednik Ustavnog suda Austrije, predsednica Arta Rama-Hajrizi je, između ostalog, razgovarala o mogućnostima unapređenja postojeće saradnje između dva ustavna suda.

Ona se zahvalila predsedniku Holzingeru na podršci koju je Ustavni sud Austrije pružao Ustavnom sudu Kosova od njegovog osnovanja kako putem razmene iskustava, tako i ostvarivanjem zajedničkih projekata.

U nastavku sastanka, oba predsednika su razgovarali o opštim pitanjima funkcionisanja pravosudnog sistema u obe zemlje, kao i o postojećim izazovima u naporima Ustavnog suda Kosova da se pridruži Evropskoj konferenciji ustavnih sudova.

 • KI 07/17

  Ocena ustavnosti presude Pml. br. 228/2016 Vrhovnog suda Kosova od 20. oktobra 2016. godine i presude PAKR br. 231/2015 Apelacionog suda od 6. avgusta 2015. godine

  15.06.2017
 • KI 127/15

  Zahtev za ocenu ustavnosti postupaka u toku pred redovnim sudovima Republike Kosovo u vezi sa predmetom C.br.850/07 (P.br.850/07)

  15.06.2017
 • KI 31/17

  Ocena ustavnosti odluke CLM br. 10/2016 Vrhovnog suda Kosova od 24. avgusta 2016. godine

  14.06.2017
 • KI 141/16

  Ocena ustavnosti rešenja KA. br. 339/2016 Apelacionog suda Kosova od 15. aprila 2016. godine i obaveštenja KMLK. br. 7/16 glavnog državnog tužioca Republike Kosovo od 29. jula 2016. godine

  14.06.2017
Adresa

Ulica: "Perandori Justinian", nr. 44.
10000, Prishtine

TEL:

+381 (0)38 60 61 62

Mob:

+377(0) 45 200 595
+377(0) 45 200 576

Fax:

+381(0)38 60 61 70

e-mail: