Obaveštenje za medije

Obaveštenje za medije

22 Maj 2017

Predsednica Ustavnog suda Republike Kosovo, gđa Arta Rama-Hajrizi, je u ponedeljak, 22. maja 2017. godine, boravila u zvaničnoj poseti Nemačkom Saveznom Ustavnom sudu u Karlsruhu.

Ona je primljena od strane predsednika ovog suda, g. Andreasa Voßkuhlea, sa kojim je razgovarala o različitim aspektima produbljivanja međusobne saradnje između dva suda.

Predsednica Rama-Hajrizi je obavestila predsednika Voßkuhlea i o dosadašnjem radu Ustavnog suda Kosova i o postignutim dostignućima u konsolidaciji ustavnog sudstva u zemlji, kao i o naporima ovog suda da se pridruži inicijativama i različitim međunarodnim institucijama.

Ona se zahvalila predsedniku Voßkuhleu na podršci koju su Ustavni sud Nemačke i njegova zemlja stalno pružali Ustavnom sudu Kosova, doprinoseći direktno i na konsolidaciji demokratije i zaštiti ljudskih prava na Kosovu u skladu sa međunarodnim standardima pravde.

Predsednik Voßkuhle je čestitao predsednici Rama-Hajrizi na postignutim dostignućima i obećao da će podržati napredak institucije kojom rukovodi za Ustavni sud Kosova.

 • KI 25/16

  Ocena ustavnosti rešenja AC-I-13-0127 Žalbenog veća Posebne komore Vrhovnog suda za pitanja koja se odnose na Kosovsku agenciju za privatizaciju od 1. oktobra 2015. godine

  17.08.2017
 • KI 30/17

  Ocena ustavnosti presude Rev. br. 206/2016 Vrhovnog suda od 13. oktobra 2016. godine

  07.08.2017
 • KI 104/16

  Ocena ustavnosti presude PML-KZZ. br. 110/2016 Vrhovnog suda Kosova od 16. maja 2016. godine

  07.08.2017
 • KI 33/16

  Ocena ustavnosti rešenja AC. br. 4276/2014 Apelacionog suda Republike Kosovo od 9. juna 2015. godine

  04.08.2017
Adresa

Ulica: "Perandori Justinian", nr. 44.
10000, Prishtine

TEL:

+381 (0)38 60 61 62

Mob:

+377(0) 45 200 595
+377(0) 45 200 576

Fax:

+381(0)38 60 61 70

e-mail: