Obaveštenje za medije

Obaveštenje za medije

22 Maj 2017

Predsednica Ustavnog suda Republike Kosovo, gđa Arta Rama-Hajrizi, je u ponedeljak, 22. maja 2017. godine, boravila u zvaničnoj poseti Nemačkom Saveznom Ustavnom sudu u Karlsruhu.

Ona je primljena od strane predsednika ovog suda, g. Andreasa Voßkuhlea, sa kojim je razgovarala o različitim aspektima produbljivanja međusobne saradnje između dva suda.

Predsednica Rama-Hajrizi je obavestila predsednika Voßkuhlea i o dosadašnjem radu Ustavnog suda Kosova i o postignutim dostignućima u konsolidaciji ustavnog sudstva u zemlji, kao i o naporima ovog suda da se pridruži inicijativama i različitim međunarodnim institucijama.

Ona se zahvalila predsedniku Voßkuhleu na podršci koju su Ustavni sud Nemačke i njegova zemlja stalno pružali Ustavnom sudu Kosova, doprinoseći direktno i na konsolidaciji demokratije i zaštiti ljudskih prava na Kosovu u skladu sa međunarodnim standardima pravde.

Predsednik Voßkuhle je čestitao predsednici Rama-Hajrizi na postignutim dostignućima i obećao da će podržati napredak institucije kojom rukovodi za Ustavni sud Kosova.

 • KI 07/17

  Ocena ustavnosti presude Pml. br. 228/2016 Vrhovnog suda Kosova od 20. oktobra 2016. godine i presude PAKR br. 231/2015 Apelacionog suda od 6. avgusta 2015. godine

  15.06.2017
 • KI 127/15

  Zahtev za ocenu ustavnosti postupaka u toku pred redovnim sudovima Republike Kosovo u vezi sa predmetom C.br.850/07 (P.br.850/07)

  15.06.2017
 • KI 31/17

  Ocena ustavnosti odluke CLM br. 10/2016 Vrhovnog suda Kosova od 24. avgusta 2016. godine

  14.06.2017
 • KI 141/16

  Ocena ustavnosti rešenja KA. br. 339/2016 Apelacionog suda Kosova od 15. aprila 2016. godine i obaveštenja KMLK. br. 7/16 glavnog državnog tužioca Republike Kosovo od 29. jula 2016. godine

  14.06.2017
Adresa

Ulica: "Perandori Justinian", nr. 44.
10000, Prishtine

TEL:

+381 (0)38 60 61 62

Mob:

+377(0) 45 200 595
+377(0) 45 200 576

Fax:

+381(0)38 60 61 70

e-mail: