Obaveštenje za medije

Obaveštenje za medije

29 Novembar 2016

Predsednica Ustavnog suda Republike Kosovo, gđa Arta Rama-Hajrizi, je u utorak, 29. novembra 2016. godine, u društvu zamenika predsednika Suda, g. Ivana Čukalovića i sudije, gđe Selvete Gërxhaliu-Krasniqi, dočekala evropskog stručnjaka za ustavno pravo i ujedno šefa Katedre za javno pravo na Univerzitetu u Regensburgu u Nemačkoj, g. Rainer Arnold.

Tokom razgovora, predsednica Rama-Hajrizi je upoznala profesora Arnolda o dosadašnjem radu Ustavnog suda, trenutnim izazovima u njegovom funkcionisanju i zakonskim reformama koje se sprovode u cilju unapređenja ustavnog sistema u Republici Kosovo. 

Predsednica je naglasila i napredak koji je postignut u efikasnijoj zaštiti ljudskih prava u zemlji, u skladu sa evropskim standardima, zahvaljujući pre svega primeni sudske prakse Evropskog suda za ljudska prava pri razmatranju zahteva u Ustavnom sudu.

Predsednica Rama-Hajrizi se u nastavku zahvalila profesoru Arnoldu na pruženom doprinosu u uspostavljanju odnosa saradnje između Ustavnog suda Kosova i Univerziteta u Regensburgu, kao i na njegovom angažovanju u organizaciji zajedničkih projekata između ove dve institucije u oblasti ustavnog pravosuđa. 

Profesor Arnold je čestitao predsednici Rama-Hajrizi na dostignućima institucije kojom ona rukovodi i izrazio uverenje da razvoj ustavnog sudstva predstavlja bitan preduslov za demokratski razvoj svake zemlje.

 • KO 12/17

  Ocena ustavnosti članova 55 (paragrafi 4 i 5), 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 i 68 Zakona br. 05/L-087 o prekršajima

  11.04.2017
 • KO 01/17

  Ocena ustavnosti Zakona o izmeni i dopuni Zakona br. 04/L-261 o ratnim veteranima Oslobodilačke vojske Kosova

  04.04.2017
 • KI 110/16

  Ocena ustavnosti rešenja Rev. br. 155/2016 Vrhovnog suda Republike Kosovo od 14. juna 2016. godine

  03.04.2017
 • KI 31/17

  Ocena ustavnosti odluke CLM br. 10/2016 Vrhovnog suda Kosova od 24. avgusta 2016. godine

  28.03.2017
Adresa

Ulica: "Perandori Justinian", nr. 44.
10000, Prishtine

TEL:

+381 (0)38 60 61 62

Mob:

+377(0) 45 200 595
+377(0) 45 200 576

Fax:

+381(0)38 60 61 70

e-mail: