Obaveštenje za medije

Obaveštenje za medije

29 Novembar 2016

Predsednica Ustavnog suda Republike Kosovo, gđa Arta Rama-Hajrizi, je u utorak, 29. novembra 2016. godine, u društvu zamenika predsednika Suda, g. Ivana Čukalovića i sudije, gđe Selvete Gërxhaliu-Krasniqi, dočekala evropskog stručnjaka za ustavno pravo i ujedno šefa Katedre za javno pravo na Univerzitetu u Regensburgu u Nemačkoj, g. Rainer Arnold.

Tokom razgovora, predsednica Rama-Hajrizi je upoznala profesora Arnolda o dosadašnjem radu Ustavnog suda, trenutnim izazovima u njegovom funkcionisanju i zakonskim reformama koje se sprovode u cilju unapređenja ustavnog sistema u Republici Kosovo. 

Predsednica je naglasila i napredak koji je postignut u efikasnijoj zaštiti ljudskih prava u zemlji, u skladu sa evropskim standardima, zahvaljujući pre svega primeni sudske prakse Evropskog suda za ljudska prava pri razmatranju zahteva u Ustavnom sudu.

Predsednica Rama-Hajrizi se u nastavku zahvalila profesoru Arnoldu na pruženom doprinosu u uspostavljanju odnosa saradnje između Ustavnog suda Kosova i Univerziteta u Regensburgu, kao i na njegovom angažovanju u organizaciji zajedničkih projekata između ove dve institucije u oblasti ustavnog pravosuđa. 

Profesor Arnold je čestitao predsednici Rama-Hajrizi na dostignućima institucije kojom ona rukovodi i izrazio uverenje da razvoj ustavnog sudstva predstavlja bitan preduslov za demokratski razvoj svake zemlje.

 • KI 25/16

  Ocena ustavnosti rešenja AC-I-13-0127 Žalbenog veća Posebne komore Vrhovnog suda za pitanja koja se odnose na Kosovsku agenciju za privatizaciju od 1. oktobra 2015. godine

  17.08.2017
 • KI 30/17

  Ocena ustavnosti presude Rev. br. 206/2016 Vrhovnog suda od 13. oktobra 2016. godine

  07.08.2017
 • KI 104/16

  Ocena ustavnosti presude PML-KZZ. br. 110/2016 Vrhovnog suda Kosova od 16. maja 2016. godine

  07.08.2017
 • KI 33/16

  Ocena ustavnosti rešenja AC. br. 4276/2014 Apelacionog suda Republike Kosovo od 9. juna 2015. godine

  04.08.2017
Adresa

Ulica: "Perandori Justinian", nr. 44.
10000, Prishtine

TEL:

+381 (0)38 60 61 62

Mob:

+377(0) 45 200 595
+377(0) 45 200 576

Fax:

+381(0)38 60 61 70

e-mail: