Struktura Ustavnog Suda – Administracija

Ustavni sud ima svoj Sekretarijat kojim upravlja Generalni Sekretar Ustavnog suda.
Sekretarijat obavlja administrativne i ostale dodatne dužnosti Ustavnog suda.
Sekretarijat je sastavljen od:

1. Sekretar Suda, Zamenik Generalnog Sekretara
2. Departament Profesionalne Podrške
3. Departament Administracije i Ljudskih Resursa
4. Departament za Registraciju Predmeta Statistiku i Arhiv
5. Departament za Financije i Budžet
6. Odeljenje Nabavke
7. Kancelarija za Komunikaciju i Informisanje
8. ITK i multimedija
9. Ostali Saradnici

 • KI 36/17

  Ocena ustavnosti presude Rev. br. 358/2016 Vrhovnog suda od 16. januara 2017. godine

  13.09.2017
 • KI 139/16

  Ocena ustavnosti presude Rev. br. 168/16 Vrhovnog suda Republike Kosovo od 14. jula 2016. godine

  13.09.2017
 • KI 151/16

  Zahtev za ocenom ustavnosti presude Rev.br. 108/2016 Vrhovnog suda Kosova od 13. jula 2016. godine

  13.09.2017
 • KI 57/16

  Ocena ustavnosti presude ARJ -UZVP. br. 37/2015 Vrhovnog suda od 30. novembra 2015. godine

  07.09.2017
Adresa

Ulica: "Perandori Justinian", nr. 44.
10000, Prishtine

TEL:

+381 (0)38 60 61 62

Mob:

+377(0) 45 200 595
+377(0) 45 200 576

Fax:

+381(0)38 60 61 70

e-mail: