shadow

Obaveštenje za medije

 • 30 Juni 2017

  U nastavku je govor predsednice Ustavnog suda Republike Kosovo, gđe Arta Rama-Hajrizi, na ceremoniji obeležavanja 241. godišnjice nezavisnosti... vise

 • 23 Maj 2017

  Predsednica Ustavnog suda Republike Kosovo, gđa Arta Rama-Hajrizi, je u utorak, 23. maja 2017. godine, boravila u zvaničnoj poseti Ustavnom sudu... vise

 • 22 Maj 2017

  Predsednica Ustavnog suda Republike Kosovo, gđa Arta Rama-Hajrizi, je u ponedeljak, 22. maja 2017. godine, boravila u zvaničnoj poseti Nemačkom... vise

 • 07 April 2017

  U nastavku je govor predsednice Ustavnog suda Republike Kosovo, gđe Arta Rama-Hajrizi, na ceremoniji obeležavanja Dana Ustava, organizovanoj od... vise

 • 31 Mart 2017

  Pravni savetnici Ustavnog suda Republike Kosovo i njihove kolege iz Vrhovnog suda Republike Kosovo, učestvovali su u zajedničkoj radionici na temu:... vise

 • 29 Mart 2017

  Tokom zasedanja održanog 28. marta 2017. godine, Ustavni sud Republike Kosovo je većao i glasao o slučaju KO 01/17 „Ocena ustavnosti Zakona o... vise

 • 03 Mart 2017

  Zamenik predsednika Ustavnog suda Republike Kosovo, prof. dr. Ivan Čukalović, se sastao sa predsednikom Evropske asocijacije za obrazovanje, pravo i... vise

 • 01 Februar 2017

  U Ustavnom sudu Republike Kosovo je, u sredu, 1. februara 2017. godine, održana radionica na temu: „Uloga i nadležnosti Ustavnog suda: Odnos sa... vise

 • 19 Decembar 2016

  Na poziv Ustavnog suda Crne Gore, predsednica Ustavnog suda Republike Kosovo, gđa Arta Rama-Hajrizi, i sudija gđa Gresa Caka-Nimani su otputovale u... vise

 • 01 Decembar 2016

  Predsednica Ustavnog suda Republike Kosovo, gđa Arta Rama-Hajrizi, je u četvrtak, 1. decembra 2016. godine, primila na uvodni sastanak specijalnu... vise

 • 29 Novembar 2016

  Predsednica Ustavnog suda Republike Kosovo, gđa Arta Rama-Hajrizi, je u utorak, 29. novembra 2016. godine, u društvu zamenika predsednika Suda, g.... vise

 • 09 Novembar 2016

  Predsednica Ustavnog suda Republike Kosovo, gđa Arta Rama-Hajrizi, sastala se u sredu, 9. novembra 2016. godine, sa novim šefom Organizacije za... vise

 

 • KI 38/17

  Ocena ustavnosti odluka Ministarstva rada i socijalne zaštite, Departman za penzije br. 202108 od 3. juna i 18. novembra 2016. godine

  19.07.2017
 • KI 40/17

  Ocena ustavnosti presude br. AC-I-13-0087 i AC-I-13-0091 Žalbenog veća Posebne komore Vrhovnog suda Kosova za pitanja koja se odnose na Kosovsku agenciju za privatizaciju od 16. marta 2017. godine

  19.07.2017
 • KI 92/16

  Ocena ustavnosti presude Rev. br. 344/2015 Vrhovnog suda Kosova od 12. januara 2016. godine

  18.07.2017
 • KO 142/16

  Ocena ustavnosti članova 10. i 40.1.5 Aneksa Zakona br. 04/L-034 o Kosovskoj agenciji za privatizaciju

  18.07.2017
Adresa

Ulica: "Perandori Justinian", nr. 44.
10000, Prishtine

TEL:

+381 (0)38 60 61 62

Mob:

+377(0) 45 200 595
+377(0) 45 200 576

Fax:

+381(0)38 60 61 70

e-mail: