Vendimet

 

Total: (1058 vendime)


Nr. i lëndës Lloji i vendimit Parashtruesi Data e publikimit Shkarko
KI 11/09 Urdhra të tjerë
Mendim mospajtues për masën e përkohshme - Gjyqtari Almiro Rodrigues
Tomë Krasniqi 20.10.2009
KI 11/09 Vendim
Vendim për masë së përkohshme
Tomë Krasniqi 16.10.2009

Linku i faqes se vjeter të vendimeve