Vende të lira pune

  • 12 shtator 2014 Konkurs për vende pune në Gjykatën Kushtetuese

  • 25 gusht 2014 Konkurs për vende pune në Gjykatën Kushtetuese

  • 21 mars 2014 Konkurs për vende pune në Gjykatën Kushtetuese

  • 21 mars 2014 SHPREHJEN E INTERESIT për angazhimin e praktikantëve