Vende të lira pune

 • 23 nëntor 2013 Konkurs për vende pune në Gjykatën Kushtetuese

  Këshilltar Juridik (Senior)

 • 27 tetor 2013 Konkurs për vende pune në Gjykatën Kushtetuese

  Redaktor/Lektor për gjuhë shqipe dhe Zyrtar për protokoll

 • 11 tetor 2013 SHPREHJEN E INTERESIT për angazhimin e praktikantëve

  Praktikant 4 (katër)

 • 22 korrik 2013 Konkurs për vende pune në Gjykatën Kushtetuese

  Zyrtar zotues

 • 25 prill 2013 SHPREHJEN E INTERESIT për angazhimin e praktikantëve

 • 15 shkurt 2013 Konkurs për vende pune në Gjykatën Kushtetuese

  Zyrtar për regjistrimin e lëndëve

 • 28 janar 2013 Konkurs për vende pune në Gjykatën Kushtetuese

  Këshilltar Juridik (Senior)