Vende të lira pune

  • 27 nëntor 2012 Konkurs për vende pune në Gjykatën Kushtetuese

  • 05 nëntor 2012 Njoftim për kandidatin e suksesshem - Drejtor i Departamentit për Regjistrimin e Lëndëve

  • 31 tetor 2012 Konkurs për vende pune në Gjykatën Kushtetuese

  • 30 tetor 2012 Njoftim për kandidatin e suksesshëm Asistent ne Kabinetin e Kryetarit

  • 30 tetor 2012 Njoftim për kandidatin e suksesshem Zyrtar i Hulumtimeve Ligjore

  • 29 shtator 2012 Konkurs për vende pune në Gjykatën Kushtetuese

  • 23 korrik 2012 Njoftimi për zgjatjen e Konkursit në Gjykatën Kushtetuese 30.07.2012

  • 04 korrik 2012 Konkurs për vende pune në Gjykatën Kushtetuese

Adresa

Rruga: "Perandori Justinian", nr. 44.
10000, Prishtine

TEL:

+381 (0)38 60 61 62

Mob:

+377(0) 45 200 595
+377(0) 45 200 576

Fax:

+381(0)38 60 61 70

e-mail: [email protected]