Vende të lira pune

 • 31 tetor 2011 Konkurs për vende pune në Gjykatën Kushtetuese

 • 06 shtator 2011 Konkurs për vende pune në Gjykatën Kushtetuese

 • 10 qershor 2011 Konkurs për vende pune në Gjykatën Kushtetuese

 • 03 qershor 2011 Konkurs për vende pune në Gjykatën Kushtetuese

 • 31 maj 2011 Konkurs për vende pune në Gjykatën Kushtetuese

 • 07 maj 2011 Konkurs për vende pune në Gjykatën Kushtetuese 5.5.2011

 • 20 prill 2011 Njoftimi për zgjatjen e Konkursit në Gjykatën Kushtetuese 20.4.2011

 • 20 prill 2011 Konkurs për vende pune në Gjykatën Kushtetuese 20.4.2011

 • 07 prill 2011 Konkurs për vende pune në Gjykatën Kushtetuese

 • 02 prill 2011 Konkurs për vende pune në Gjykatën Kushtetuese

 • 17 mars 2011 Konkurs për vende pune në Gjykatën Kushtetuese 17.3.2011

 • 07 janar 2011 Njoftimi për zgjatjen e Konkursit në Gjykatën Kushtetuese 6.1.2011